Protože jubilejní 30. ročník Dnů české kultury jinak ani charakterizovat nejde. Bravurní profesionální výkony interpretů, opravdu zásadní expozice výstav a dobrodružstvím dýchající setkání nabídly zájemcům tři desítky akcí rozmístěné do Košic, Staré Ľubovně, Martina, Michalovců a Trebišova. Hlavní organizátor DČK Český spolek v Košicích si přizval ke spolupráci Český spolek na Slovensku, České spolky ve Staré Ľubovni a Martině, České centrum v Bratislavě a další, hlavně regionální kulturní instituce, které připomeneme v dalším textu. Nad 30. ročníkem Dnů české kultury převzal záštitu velvyslanec České republiky na Slovensku Rudolf Jindrák. Ke zdárnému průběhu festivalu přispěla finanční pomoc Fondu na podporu kultury národnostních menšin Slovenské republiky a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Garantkou festivalu, a dá se říci jeho hlavní manažerkou, je předsedkyně Českého spolku v Košicích Dagmar Takácsová.

Odkud a jak začít?
Chronologicky by to nejspíš byla nuda, stačí projít festivalový bulletin se základními údaji a čtenář s dostatečným rozhledem si udělá obrázek sám.
Pojďme se na to podívat odjinud.
Dny české kultury byly od počátku zamýšleny jako festival současné české kultury, nabízející vynikající umělce české provenience, kteří uspěli na mezinárodní scéně. Nedílnou součástí festivalu je i důkladný výběr výstav, které mapují různá údobí a různé žánry významných kulturně-společenských momentů, aby tak přiblížily návštěvníkům aktuální trendy v nazírání na společnost, její kulturu a dějiny.
Logické ohraničení DČK se nabízelo samo: od připomínky sv. Václava, patrona země české, až po vznik první Československé republiky, tedy od 28. září do 28. října. Ovšem to platilo možná v prvních ročnících festivalu.
Letos jsme začínali už 9. září výstavou 61. českobudějovický mapový okruh, na které svou tvorbu představil fotoklub NOVA, jehož zřizovatelem je Veřejná knihovna Jána Bocatia, jinak také významný dlouholetý partner Dnů české kultury. ČBMO je soutěž kolekcí fotografií českých a slovenských fotoklubů, které se v ročníku 2022 – 2023 účastnilo 10 fotoklubů. V závěru soutěže se výsledky prací fotoklubů hodnotí na konferenci, kterou letos zorganizoval právě fotoklub NOVA z Košic.
Atmosféru vernisáže zachytil objektiv pozorného fotografa

Následovala série dalších výstav v partnerských městech (o nich napíšeme později), abychom pak první etapu DČK 2023 rozběhli zase v Košicích ve Slovenském technckém muzeu pťedstavením věhlasných hraček českého původu, které zaujalya zejména nejmladší ročníky a také studenty designu.
Mini wonders

Před slavnostní bohoslužbou jsme stihli ještě dvě akce. Velmi oblíbené Svatováclavské posvícení, které letos hostilo cimbálovku Vojtek z Ostravy s trochu netradičním a svérázným zvukem. Dobrá nálada nechyběla a svou hrou na foukací harmoniku se představili i členové Českého spolku v Košicích.
Svatováclavské posvícení

Výstavu První společná léta o životě po boku TGM v prvních letech nového státu, doplněnou představením knížky vzpomínek Alice Masarykové a besedou o počátcích Československa, jsme otevřeli ve Veřejné knihovně Jána Bocatia. Knížku pak představily PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a PhDr. Hana Zelinová, ředitelka Muzea kultury Čechů na Slovensku v Martině.
První společná léta

Konečně přišel 28. zářijový den a mohli jsme se sejít v kapli sv. Michaela vedle dómu sv. Alžběty, abychom si uctili památku legendami opředeného svatého Václava.
Slavnostní bohoslužba

Za účasti velvyslance ČR na Slovensku Rudolfa Jindráka, ředitelky Českého centra v Bratislavě Moniky Koblerové a s očekávanou vysokou návštěvou obecenstva jsme na otevíracím koncertě v historickém sále Východoslovenské galerie v Košicích přivítali Matyáše Nováka, geniálního klavíristu a příjemného společníka, který své mistrovství předvedl v recitálu Na vlně přátelství v řadě skladeb především českých autorů, ale nechyběli ani slovenští, polští a maďarští skladatelé.
Na vlně přátelství v Košicích

Stejnou radost vyvolalo vystoupení Matyáše Nováka i ve Staré Ľubovni v koncertním sále ZUŠ Jána Melkoviča
Na vlně přítelství ve Staré Ľubovni

a v Michalovcích v galerii Zemplínského kulturního centra
Na vlně přátelství v Michalovcích

Další lahůdkou bylo bezesporu vystoupení Kvarteta Martinů, které se představilo v Košicích. Posluchači tak mohli ocenit vyzrálý přednes oceňovaný i odbornou veřejností. Nedávná kritika napsala: „Soubor je ve vrcholné formě a dlouhodobě patří mezi špičky kvartetní interpretace. Kvarteto Martinů má vlastní výrazný osobitý projev a vytříbenou zvukovou kulturu a ke zdůraznění své individuality nepotřebuje žádné extrémní efekty.“ Role průvodkyně světem hudby se ujala violoncellistka Jitka Vlašánková.
Tři století v české hudbě v Košicích

Soubor se s úspěchem představil také ve Staré Ľubovni
Tři století v české hudbě ve Staré Ľubovni

a v Turčianské galerii v Martině
Tři století v staré hudbě v Martině

Hudební téma jsme rozvíjeli i v dalším pořadu oblíbeného cyklu Už vím, co číst a poslouchat, ve kterém jsme tentokrát představili Il divino Boemo, čili Josefa Myslivečka.
Už vím, co číst a poslouchat – Josef Mysliveček

Díky spolupráci se Státní filharmonií v Košicích si mohli posluchači vychutnat mistrovství Pavel Bořkovec Quartet, mimořádné hudební těleso, které vzniklo spojením čtyř výjimečných interpretů, ve spojení s košickými filharmoniky a milovníci folku mohli zamířit do DKC Veritas, kde zpívala Kateřina Marie Tichá, která byla už v roce 2013 nominovaná na Českého slavíka v roce 2020 získala cenu Anděl v kategorii Objev roku a Bandjeez
Pavel Bořkovec Quartet a filharmonici
Kateřina Marie Tichá a Bandjeez

Tečku za skvělými hudebními produkcemi udělalo na závěrečném koncertě DČK 2023 Československé komorní duo, které se představilo v Muzeu Júlia Löfflera
Česká hudba v muzeu

a následující den také v galerii Zemplínského kulturního centra v Michalovcích
Československé komorní duo v Michalovcích
Mimochodem, věděli jste, že Zuzana Berešová je rodačka z nedalekých Pavlovců nad Uhom?

A že Pavel Burdych je generálním ředitelem společnosti Bély Kélera, hudebního skladatele z Bardějova? Věnuje se výzkumu jeho života a díla a výsledkem jeho práce je knížka Béla Kéler – maestro z Bardejova, kterou představil na přednášce ve Veřejné knihovně Jána Bocatia.
Béla Keler – maestro z Bardějova

Pravidelným návštěvníkům festivalu Dny české kultury není jméno Zdeňka Lyčky neznámé. Dlouholetý diplomat, překladatel grónských mýtů, aktivní spolupracovník čs. obce legionářské, ale především založením dobrodruh nám letos představil pokračování výstavy Řeky tří moří, jejímž tématem jsou řeky Odra a Dunaj. O svých zážitcích při splavování obou řek poutavě vyprávěl jak ve Staré Ľubovni
Řeky tří moří – derniéra ve Staré Ľubovni

tak v Košicích, kde představil také putování po stopách československých legionářů v Uzbekistánu.
Řeky tří moří v Košicích

Výstavy letošního festivalu DČK byly opravdu různorodé. První společná léta, Mini wonders i 61. ČBMO už jsme připomněli. Další výstavy:
Expozice 100 let českého rozhlasu v galerii Provinčního domu ve Staré Ľubovni představila první roky rozhlasového vysílání českého Radiojournalu, jak se tehdy rádiu v českém éteru říkalo. Návštěvníci mohli díky interaktivním prvkům kromě jiného na vlastní uši slyšet záznamy z prvních vysílaných pořadů a dozvěděli se, že Radiojournal byl teprve druhým pravidelným vysíláním v Evropě (předběhla nás britská BBC)
Sto let českého rozhlasu ve Staré Ľubovni

Výstavu jsme představili i v Košicích, v Muzeu Júlia Löfflera
Sto let českého rozhlasu v Košicích

Odkaz Václava Havla v Zemplínské knihovně Gorazda Zvonického v Michalovcích nabídl pohled na tvorbu mladých českých grafiků
Odkaz Václava Havla v tvorbě mladých grafiků

Expozice SDGs v Ľubovňanské knihovně ve Staré Ľubovni
Interaktivní SDGs ve Staré Ľubovni

a později v Zemplínské knihovně v Trebišově
Interaktivní výstava SDGs v Trebišově
zaujala především mladší ročníky uvyklé používat smartphony a tablety nejenom jako komunikační prostředky.

Poslední výstavou aktuálního ročníku DČK byly Československé okamžiky v Ľubovňanské knihovně ve Staré Ľubovni.
Československé okamžiky

Český spolek ve Staré Ľubovni, ve spolupráci s OR PZ, připravil vzpomínkovou akademii k poctě četníků, kteří před sto lety tragicky zahynuli při plnění svých služebních povinností.
Stalo se před sto lety

Tradičně závěrečnou akcí festivalu české kultury připravovaného Českým spolkem v Košicích je vzpomínka na vznik ČSR u památníku TGM a MRŠ, tedy Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, kteří mají největší podíl na uvedení myšlenky společného státu Čechů a Slováků do života. Letos jsme u toho promokli, nijak to však nezmenšuje náš vděk za společně prožitá léta.
Vzpomínka na vznik Československa

Pokud máte zájem přečíst si dojmy návštěvníků, ale také organizačního týmu, nalistujte si nejnovější číslo Stříbrného větru, kde festivalu Dny české kultury věnujeme velký prostor:
Stříbrný vítr 6/2023

Dny české kultury – archivSkvělé Dny české kultury 2023