Ano, už pátý ročník výstavy amatérských fotografií členů českých spolků na Slovensku byl zahájen ve čtvrtek 12. června 2014 v prostorách Českého spolku v Košicích. Výstavní prostory se zaplnily členy a sympatizanty spolku. Účastníci se těšili nejen na vystavené fotografie, které nasnímali členové na akcích a při spolkových aktivitách, ale také na hodnotný kulturní program, který na úvod vernisáže připravili žáci Základní umělecké školy Marie Hemerkové v Košicích pod vedením tř. učitelek Mgr. Jany Santovjákové a Mgr. Lucie Lovašové s klavírním doprovodem Mgr. Eriky Malinové. Na úvod zahrály flétnistky Laura Mišeková a Julia Sofia Hadbavná rondo W. A. Mozarta Andante Grazioso. Po nich Dianka a Bianka Santovjákovy zazpívaly Trpasličí svatbu Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Judita Gajdošová skvěle zahrála na housle skladbu Charlese Dancla Premier solo. A opět se představilo duo zobcových fléten se skladbou Miroslava Velíška Nina. Známou píseň z filmu S tebou mě baví svět s klavírním doprovodem poté zazpívaly opět sestry Santovjákovy. Na závěr zazněla skladba Jascha Gurewicha Juliana, kterou na saxofon zahrál žák Peter Poklenba s klavírním doprovodem E. Malinové.
O přípravě a instalaci výstavy pak pohovořil kurátor výstavy Ing. Jiří Gregorek. Uvedl, že výstava byla obeslána 176 fotografiemi. Pro omezené možnosti výstavních prostorů bylo pro hodnocení výstavní komisí anonymně vybráno 66 nejhodnotnějších a soutěžní podmínky splňujících snímků ve třech kategoriích.
V kategorii A – Činnost a aktivity spolků 26 fotografií, v kategorii B – Poezie ve fotografii 25 snímků a v kategorii C – Humor ve fotografii 17 snímků. Tyto fotografie pak následně ohodnotila, opět anonymně, trojčlenná soutěžní porota výtvarníků – Mgr. Adriana Andrejková, Mgr. Katarína Šantová a Mgr. Peter Markov. Výsledky hodnocení poroty jsou sice známy, ale zveřejněny budou až po ukončení ankety návštěvníků výstavy, aby neovlivňovaly jejich názory. Určitě bude velmi zajímavé jejich vzájemné porovnání.
Výstavu oficiálně otevřel garantem výstavy a předsednictvem Českého spolku na Slovensku pověřený člen Jiří Zaťovič, který poděkoval všem členům Českého spolku v Košicích, kteří se aktivně podíleli na organizaci a prezentaci této už tradiční výstavy fotografií. Výstavu si se zájmem prohlédli přítomní návštěvníci, pro které pořadatelé připravili drobné občerstvení.

Jiří Gregorek

Ze života spolkuSpolky ve foto po páté