Vážení a milí přátelé,
v příloze zasíláme srdečné P.F. 2022 společně se zimním vydání zVěstníku z Mnichova s následujícími tématy:

· „Co se tak děje“ – úvodník starosty jednoty Karla Pokorného o politickém dění doma i v zahraničí
· „Kde naftový je les“ aneb česká nafta v bavorském Kraillingu
· Krajanská konference v Praze 2021: Zkrácená verze příspěvku starosty Karla Pokorného
· Legendární únos Jitky ze Svinibrodu před tisíci lety
· a další informace a termíny.

S přáním šťastného a úspěšného nového roku, pevného zdraví a všeho dobrého
jakožto se srdečnými pozdravy

za SKV Sokol München
Jitka Scholz

zVěstníkSrdečné PF 2022 a zimní zVěstník z Mnichova