V sobotu 29. července 2023 se v Rozáriu u Bohušových v Nižné Myšli uskutečnila slavnost vysazení růže odrůdy pojmenované Generál Štefánik. Na této milé slavnosti, konané na podnět Společnosti Milana Rastislava Štefánika (SRMŠ), organizátora ing. Pavla Bohuše s manželou Annou a za přítomnosti starosty obce Nižná Myšľa Ing. Miroslava Sisáka, členky Správní rady SRMŠ Mgr. Jolany Prochotské, zástupců místních cirkví (římskokatolický farář ThDr. Tibor Goboda, farářka reformované církve Mgr, Vaščáková z Bohdanovec) a dalších hostí, vč. redaktorky televize, více jako padesáti přítomných, také členů klubu SMRŠ z Košic, L. Mikuláše, Nitry a Spišské Nové Vsi a za doprovodu dechové kapely Hornád, jsem spolu se synem Robertem a jeho manželkou využil příležitost strávit příjemné chvíle v prostředí královny květin také já.

Po otevření slavnosti vedoucím Rozária Pavlem Bohušem jsem byl vyzván k příhovoru za Český spolek v Košicích. Toto téma mi není vzdálené a snad jsem to také důstojně zvládl. Ve svém příhovoru jsem vyzvedl podíl osobnosti M. R. Štefanika na vzniku Československé republiky a také iniciativu Českého spolku na výstavbě sousoší T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích a rovněž na výsadbě Lípy Svobody u tohoto pamětníku. U tohoto sousoší se každoročně při výročí vyhlášení Československé republiky scházejí členové našeho spolku i zástupci místních orgánů, aby si uctili obou těchto osobností a připomenuli si význam trvalé vzájemnosti obou našich národů.

Poté zástupkyně SMRŠ J. Prochotská obeznámila početných přítomných s historii této růže a iniciativou Společnosti při jejím rozšiřování. Tato jedinečná sadová růže byla vyšlechtěna českým šlechtitelem Janem Böhmem již v roce 1931 1932. Pomalu však upadala v zapomenutí. Tuto růži Generál Štefánik objevili při svých cestách do Olomouce v tamnějším Rozáriu členové SMRŠ, kteří pak při příležitosti výročí narození M.R. Štefánika překvapili iniciativou vysadit tento kultivar růže ve všech slovenských městech, kde jsou kluby Společnosti, nebo školy a instituce nesoucí jméno M. R. Štefánika. Za tímto účelem pěstitel růží M. Šíp rozmnožil pro ně 100 ks těchto růží, které pak v roku Štefánika byly vysazovány na různých místech Slovenska a také vícerých místech České republiky. Den před 140. výročím narození M.R. Štefánika ( nar. 21. 7. 1880 ) zasadila tuto růži Generál Štefánik i presidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová v Presidentské zahradě. Členové Společnosti se také postarali o její slavnostní vysazování ve Francii, Itálii, na ostrovu Tahiti a jiných místech působení M. R. Štefánika. Tak se ruže dostala i k nám a právě majitelé Rozária kromě slavnostního vysazení v Nižné Myšli zajistili jejich další množení. Již v příštím roce budou mít k dispozici téměř tisíc kusů sazenic v květináčích. Při registraci na slavnosti v N. Myšli dostal každý účastník lístek do tomboly, cenou které bude růže z podzimní výsadby v roce 2024. Program pokračoval přednesem básní, věnovaných památce M. R. Štefanika. Po následných vystoupeních starosty N. Myšle a dalších přítomných byla slavnostně růže vysazena do travertinového modelu půdorysu Bradla. Závěr patřil dechové hudbě Hornád a hymnické písni Kto za pravdu horí. Přítomní pak vyuužili příležitost prohlédnout si toto jedinečné Rozárium.

Tento kultivar růže náleží do skupiny t. zv. sadových růží, vyrůstajících do výšky 120 až 130 cm. Keře vynikají jako solitery, nejlépe na slunečním místě. Purpurové, tmavofialové květy s odstínem až do modra kvetou zpravidla jednou do roka. Květy krásně voní typickou vůní Růže stolisté. Keře spolehlivě snášejí i velmi silné mrazy.

Spolu s mojí rodinou jsme s uznáním ocenili ojedinělé vybudování Rozária, čítajícího na stovky nejrůznějších kultivarů bohatého rodu růží. Všem mohu vřele doporučit návštěvu tohoto areálu jedinečných barev a vůní po celou vegetační dobu, nejlépe však v době plného kvetení koncem května až do začátku července. Po předjednání s majitelem Rozária p.Bohušem by stálo za to uskutečnit v příštím roce jednodenní výlet na návštěvu v blízkosti Košic jedinečného a příkladně udržovaného a dále rozšiřovaného areálu královny květin – růží.

Jiří Gregorek

Ze života spolkuSto růží pro Štefánika