Pěkné jarní odpoledne 13. května 2010 bylo jako stvořené na procházku po krásných zákoutích starých Košic. Průvodcem nám byl PhDr. Milan Kolcún (tento známý košický průvodce byl na závěr letošních Dnů města Košice oceněn za svou práci primátorem Košic). Pod jeho vedením  jsme šli objevovat místa, na kterých jsou stopy po českých osobnostech. I když už v předchozích letech jsme některá z míst navštívili, letos jsme objevovali další.
Průvodce nám představil funkcionalistické budovy projektované českými architekty. Jedna ze  zastávek byla u pamětní tabule Oldřicha Hemerky, českého hudebního skladatele, dirigenta, žijícího 64 roků na Východním Slovensku, který působil v Košicích jako regenschori.
Naše cesta směřovala k Urbanově věži, vedle které leží Urbanův zvon. Původní zvon odlil   zvonařský mistr z Olomouce. Po požáru v roku 1966 zvon pukl, pracovníci Východoslovenských železáren pak v roce 1989 vyrobili repliku, která je zde vystavená.
Na Mlynské ulici jsme obdivovali Jakabův palác, po osvobození dočasné sídlo prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. Pak jsme se kolem Židovské synagógy dostali na Zvonárskou ulici. Zde se nacházejí hned dvě zajímavosti, „malý“ kůň Ardo, kopie „velkého“ koně od Josefa Václava Myslbeka, kterého důverně známe z Václavského náměstí v Praze. „Malý“ Ardo byl odlitý v ČKD Blansko, původně se nacházel na „Veterině“ a za primátorování R. Shustera byl přeložen na malé náměstíčko. Další atrakcí je „malý“ zvon od zvonařského mistra z Olomouce. Tento zvon byl vystavený až v Japonsku.
Hodinová procházka starým městem nám potvrdila, že Košice jsou opravdu městem, kterým kráčela historie.

Miluše Babjáková

Galerie hrdostiStopy českých osobností v Košicích