Začátek června tradičně patří v Českém spolku v Košicích zahradnímu koncertu. V tradičním prostředí Botanické zahrady UPJŠ se tradičně sejdou členové spolku, aby v doprovodu hezké hudby a zajímavých hostů pohovořili o tom, co je potkalo od posledního setkání.
Nejinak tomu bylo i letos. Ovšem jedno netradičně letos překvapilo všechny – hosty, ale především organizátory. Nepršelo. A nezapršelo. A to i přesto, že na zahradní koncert chodí většina lidí vyzbrojena deštníkem!
Letos vyšlo všechno přímo ukázkově. Vynikající vystoupení československé skupiny Divozel (česky Divizna), country řádění v podání taneční skupiny Tennessee, stručný výklad o aktuálním stavu Botanické zahrady, pestrobarevní motýli, jež jsme mohli chvilku sledovat… Nad očekávání hojná účast členů českého spolku, kvalitní občerstvení a v neposlední řadě i osobní vklad šarmantního Václava, který opravdu nemůže chybět na žádné z našich akcí.
O tom, jaká byla atmosféra trochu napoví fotky, ale nejlíp to dokazuje štáb RTVS, který naši akci přišel natočit pro národnostní magazín. Redaktoru Leovi Henzelymu se na akci tak líbilo, že přesto, že si splnil své pracovní povinnosti neodešel, ale setrval s námi v přátelské debatě až do zavírací hodiny.
Poděkování za výbornou akci patří především garantce projektu Aleně Királyové a jejímu týmu, hostitelům z Botanické zahrady, hudební skupině Divozel a country tanečníkům z Tennessee, ale také všem členům a přátelům Českého spolku v Košicích, kteří svou návštěvou poctili letošní zahradní koncert.

Jiří Zaťovič, foto Pavol Kraus

Ze života spolkuTradičně netradiční koncert