Stalo se tradicí, že Český spolek v Košicích v předvečer Dnů české kultury oslavuje svatováclavské posvícení. A tradičně se role hostitelů s šarmem ujali Marie Harmatová a Jiří Gregorek. Úvodní proslov nejenom k posvícení, ale také k nadcházejícímu svátku české kultury v Košicích a dalších městech východu Slovenska měla předsedkyně Českého spolku v Košicích Dagmar Takácsová.
Oslavy patrona české země, svatého Václava, lidem uctívaného a milovaného, jemuž se připisují mnohé zázraky, jsou i v Košicích důvodem k setkání lidí blízkých i méně známých, příležitostí k posezení a hodnocení toho, co nám život přinesl.
Samotný svatý Václav, vévoda české země, byl symbolem Čech snad odjakživa. Jisté je, že jeho podobizna se používala na pečetích až do 13. století. V době obrozenecké na popud Karla Havlíčka Borovského dostalo jedno z nejdůležitějších pražských náměstí jméno podle tohoto patrona.
Jak uvádí František Palacký, další naše významná osobnost, kníže Václav se ujal moci v roce 928, aby už o rok později zemřel rukou zákeřného vraha. Toto nesmyslné krveprolití zůstalo ve vědomí národa už navždy.
V roce 1929, u příležitosti milénia, byla v Praze dobudována katedrála sv. Víta.
Na všechny, kdo přijali pozvání na letošní posvícení, čekal bohatý program, jemuž dominovala především hudba, zpěv a tanec. Hosté se zájmem sledovali vystoupení Žesnkého sboru Českého spolku v Košicích, které letos žnou jeden úspěch za druhým.
Moderní taneční kreace zvládli děvčata pod vedením Denisky Feketeové tak, že si vysloužily aplauz publika.
Po loňském zdařilém představení se v nás i letos tajil dech při vystoupení iluzionisty pana Henzeliho.
A dobrou pohodu posvícenského setkání úspěšně udržovali Pavelčákovi.
Letošním spestřením programu byly zábavné scénky klaunů a turistů. Ovšem hosté nejvíce ocenili příležitost zazpívat si staré české písničky s doprovodem akordeónu.
Zlatý hřeb každého svatováclavského posvícení je soutěž v pečení posvícenských koláčů. Žel, z roka na rok je méně těch, kteří se rozhodnou změřit si síly s dalšími soutěžícími a ubývá také těch tradičních českých koláčů, na nichž jsme kdysi u našich babiček vyrůstali.
Svatováclavské posvícení také letos naplnilo očekávání, odstartovalo vynikající program Dnů české kultury a nabídl nám všem prostor pro zastavení, uctění tradic našich předků a možná taky na vzpomínky.
A pro ty, co letos na posvícení nebyly máme odkaz: Přijďte za rok!

Marie Harmatová
foto Jiří Gregorek

Dny české kultury – archivTradiční posvícení