Všem členům Českého spolku v Košicích připomínáme, že kromě jiného je povinností člena spolku řádně a včas platit členské příspěvky. Dle stanov je splatnost členského příspěvku vždycky k 31. lednu.

Členské poplatky na rok 2012:
pracující člen 10 €
nepracující člen 6,- €

Členské je možné uhradit:

  1. osobně v kanceláři Spolku v úředních hodinách, t. j.: pondělí a čtvrtek 10:00 – 13:00, středa 13:30 – 16:30,
  2. případně poštovní poukázkou na adresu Český spolek v Košicích, Hlavná 70, 040 01 Košice
  3. nebo bankovním převodem na účet číslo 0660 134 207/ 0900, VS 2011, do správy pro přijímatele uveďte své celé jméno.
DokumentyUpozornění pro členy – členské příspěvky 2012