Pro květnové hudebně-literární odpoledne, s tradičním názvem Už vím co číst a poslouchat, jsme zvolili dramatické čtení ukázek z Nezvalovy Manon Lescaut, doplněné áriemi z Massenetovy stejnojmenné opery.
Příběh tragické lásky mladého rytíře des Grieux a krásné lehkovážné dívky Manon se poprvé objevil v próze Abbé Prévosta (1753). Tento milostný příběh známý český básník Vítězslav Nezval (1940) proměnil v jevištní báseň, v níž jde především o zachycení citových požitků půvabné Manon a chudého rytíře des Grieux. Manon, dychtící po přepychu a flirtu, přijímá obdiv a dary bohatých pánů a naivně si myslí, že tím pomáhá chudému rytíři. Rytíř des Grieux se po velkém zklamání se svou krásnou dívkou rozchází a stává se, jak původně chtěl, knězem. Po dalším setkání s Manon jí opět podlehne. Manon je v důsledku dalších a dalších intrik za trest poslána do Ameriky, ale dřív než se tak stane, umírá svému rytíři v náručí.
Vítězslav Nezval po napsání Manon uvedl: „Ten zázračný románek mi učaroval, když mi bylo patnáct let a jeho nepostižitelná hrdinka navštěvovala pak ráda moje snění.“
Básník napsal Manon i na oslavu českého jazyka.

Manon je můj osud, Manon je můj osud.
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první a poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl, Manon je včela.
Manon je růže hozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí nikdy svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl!
Manon je dítě. Manon je plavovláska.
Manon je první a poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon z Arasu!
Manon je umřít pro krásu…

Prévostova novela Manon Lescaut inspirovala Daniela Aubera (1856), Julese Masseneta (1884) a Giacoma Pucciniho (l893) k napsání oper. Pro naše setkání s dobrou hudbou a knihou doporučila Ľudmila Katová z hudebního oddělení knihovny Jána Boccatia doplnit úryvky Nezvalovy Manon áriemi z Massenetovy opery z fondu knihovny. Roli Manon na této nahrávce zpívá René Flemingová, úlohu rytíře des Grieux Marcelo Alvarez. Jules Massenes byl francouzský skladatel období romantizmu. Proslavily ho zejména opery, a to hlavně Manon Lescaut a Wether.
/osluchači si vyslechli úvodní árii Manon a rytíře des Griex, dopis rytířově otci a další ukázky. Zvlášť působivá je na této nahrávce árie Manon a rytíře des Grieux v kostele, kdy je rytíř už knězem. Manon se pokouší znovu si ho získat, což se jí i podaří. Klára Kernerová seznámila v krátkosti návštěvníky se známým a plodným spisovatelem a básníkem Vítězslavem Nezvalem a hudebním skladatelem Julesem Massenetem. Ukázky z Nezvalovy Manon Lescaut velice pěkně a působivě přednesli Michala Kučerová a Petr Vilhan. Obsah díla přiblížila posluchačům Helena Miškufová, obrazovou a hudební prezentaci připravila Ľudmila Katová, scénář hudebně – literárního odpoledne připravila Eva Balušíková.
Nedávno byla Nezvalova Manon Lescaut uvedena v Národním divadle v Praze. Pokud byste si chtěli vyslechnout Manon Lescaut v krásném provedení Jany Preissové a Petra Štěpánka v televizní inscenaci z roku 1970, je možnost na Yutube (Manon Lescaut L197AjXg1Dj81k). Na Yutube jsou i nahrávky celé opery od J. Maseeneta a G. Pucciniho. Také košické divadlo má v repertoáru Pucciniho Manon Lescaut.

Eva Balušíková
foto: Taras Kapraľ

Už vím, co číst a poslouchatUž vím, co číst – Nezvalovu Manon