Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 sešli se v klubovně Českého spolku v Košicích účastníci podzimní akademie v České republice a také autoři soutěžní výstavy fotografií Regionální české spolky na Slovensku ve fotografii, aby zhodnotili oba tyto projekty a zaujali stanovisko k jejich pokračování v příším roce.
Klubovna se zaplnila jako málokdy předtím. Společný program připravil garant obou těchto projektů Jiří Gregorek. Milým hudebním vystoupením ZUŠ Marie Hemerkové v Košicích se představily sestry Santovjákovy a p. učitelka Erika Malinová. A potom již Miluše Babjáková odevzdala diplomy a věcné ceny vítězům fotosoutěže podle hodnocení odborné poroty a také podle náhledu návštěvníků výstavy. I pro ně se ušlo. Trojice z vylosovaných anketářů byla obdarována malými dárky od organizátorů. Za ceny jsme po zásluze poděkovali těm, kteří přispěli k důstojnému ocenění vítězů. Shodli jsme se na tom, že pokračování těchto výstav bude přerušeno pro snižující se zájem ze strany mimokošických regionálních organizací. Naopak členové košické organizace snad najdou formu jak v této aktivitě, obeznamující návštěvníky výstavy o životě naší organizace a také skýtající dokumentační obrazový materiál pro spolkový archiv dále pokračovat, byť jen v regionálním rozsahu.
A dostali jsme se pak k týdennímu poznávacímu a vzdělávacímu zájezdu na Severní Moravu. Účastníci hodnotili letošní podzimní akademii za velmi vydařenou, dobře připravenou a organizovanou. Tato akademie přispěla k připomenutí si naší společné historie a uvědomění si národního podvědomí. Jednoznačně členové dali na vědomí zájem o pokračování tohoto programu i v příštím roce. Společně jsme dospěli k předběžnému návrhu uskutečnit poznávací a vzdělávací akademii v roce 2017 ve Středočeském kraji, se zaměřením na pamětihodnosti staré Prahy a starých pověstí českých, na kraj Karla Hynka Máchy a také historické milníky časů pozdějších. Ještě dlouho účastníci zůstali v družné debatě při skromném pohoštění. Těšíme se na další akce Českého spolku v Košicích.

Jiří Gregorek

Česká kultura v malémV klubovně Českého spolku v Košicích nebylo k hnutí