Na 23. března 2022 vychází 135. výročí narození významné osobnosti české kultury – narodil se Josef Čapek, starší bratr Karla Čapka.
Jména Karla a Josefa Čapka nás provází celým životem. Ve škole jsme si četli pohádky, později jsme chodili rádi na filmy podle románů Karla Čapka, s jejich jmény jsme se setkávali v souvislosti s prezidentem Masarykem. Kulturní procházka životem a dílem obou bratrů je opravdu nevyčerpatelná. Vždy objevíme něco nové v jejich tvorbě, něco, co nás momentálně zaujme. Proto jsme se znovu vrátili k osobě tohoto spisovatele, malíře, fotografa, grafika a knižního ilustrátora.
V přednášce ve společenském klubu se paní Balušíková zaměřila na jeho malířskou tvorbu. Josef Čapek po absolvování Uměleckoprůmyslové školy v Praze odjíždí do Paříže a navštěvuje zdejší výstavy. Po návratu v roce 1912 vystavuje svoje první obrazy. V té době je už známý jako literát (společně s bratrem Karlem) a novinář. Bratři Čapkové jsou členy spolku Mánes, skupiny výtvarných umělců, která propaguje moderní umění včetně kubismu.
Malířská tvorba přechází u Josefa Čapka mezi krajinami a kubistickými postavami. Pořádá výstavy svých děl. Začátkem 20. let se v jeho tvorbě začíná projevovat období „chlapů“ – maluje postavy ze společenské spodiny, později postavy, kterými reagoval na nástup fašismu.
Josef Čapek nezapomíná na dětský svět. Nejznámější z mnoha dětských knížek s jeho ilustracemi je knížka Povídání a pejskovi a kočičce (1929). V ilustracích ke knížkám jako Poplach v Kovářské uličce, Zahradníkův rok je patrný Čapkův humor a hravost. Závěr života byl smutný. V roce 1939 je zatčen gestapem, od roku 1942 je vězněn v koncentračních táborech, nakonec umírá v Bergen-Belsenu v dubnu roku 1945 na skvrnitý tyfus. Jeho symbolický hrob je na Vyšehradském hřbitově v Praze.
Dílo Josefa Čapka je nevyčerpatelná studnice. Promítání jednotlivých kreseb na filmové plátno s vyčerpávajícím slovním doprovodem paní Balušíkové bylo opravdu zajímavé. Provedlo nás kresbami, na kterých jsme mohli pozorovat vývoj tvorby malíře. Kresby z období kubismu ne každému lahodily, ale po shlédnutí výběru z díla jsme tohoto malíře obdivovali. Však jeho obrazy dosahují na dražbách milionových hodnot.

Miluše Babjáková, Jiří Gregorek

Klubové akceV klubu o Josefu Čapkovi – aktualizováno