Ve dnech 22. a 23. května 2010 se v Tatranské Štrbě konalo Valné shromáždění Českého spolku na Slovensku.
V první části spolkového jednání byl seminář s názvem „Národnostní menšiny v EÚ“. Uvítali jsme zástupce  německé národnostní menšiny a zástupce rusínsko – ukrajinské menšiny.
Po kontrole plnění usnesení z minulého zasedání ČSnS, po přečtení zpráv o činnosti, zprávy o hospodaření a zprávy revizní komise za roky 2007 až 2009, volbě mandátové a volební komise následovala volba předsednictva ČSnS. Výsledek provedených voleb do předsednictva Českého spolku na Slovensku na další období je tento:
Předseda: Ing. Pavel Doležal
Tajemnice: Miluše Babjáková
Členové:
Ing. Hana Húsenicová, ČS Bratislava
Ing. Jiří Vodrážka, ČS Trnava
Margita Pokrievková, ČS Trenčín
Ing. Svatopluk Pach, ČS Žilina
Ing. Josef Trávníček, ČS Martin
Ing. Blanka Maňkovská, DrSc, ČS Zvolen
Ing. Milan Kudrna, ČS Lipt. Hrádok
Zdeněk Jakubec, ČS Poprad
MUDr Dagmar Takácsová, ČS Košice
Revizní komise:
Marie Koscelanská
Oldřiška Morvayová
Po volbách následovalo podání zpráv od jednotlivých předsedů Českých spolků o jejich činnosti. Valné shromáždění skončilo přijetím usnesení.

Miluše Babjáková
foto: Ing. Svatopluk Pach, ČS Žilina

Český spolek na SlovenskuValné shromáždění Českého spolku na Slovensku