Začnu koncertem České vánoce v Martině, který má i další rozměr, který s ním souvisí. Každý rok nám naši přátelé z Košic přivezou do Martina v čase adventu radost a krásnou vánoční pohodu. Všichni se na koncert těšíme, získal si u martinské veřejnosti velkou oblibu a je hodně navštěvován. Obdivujeme tu úžasnou práci – sestavit program s různými tělesy – orchestr, pěvecký sbor, sólisté opery, a to dokonale secvičit. Je to vlastně celoroční práce, protože se musí začít hned na začátku dalšího roku, aby souhra dopadla dobře.
Roku 2022 se koncert konal v prostorách Etnografického muzea SNM ve velké zasedací síni, kterou momentálně využívá BarMuzeum ke své činnosti. A tam na pódiu je umístněn SKVOST, který nemá na Slovensku obdobu. Je to divadelní opona. Má velice zajímavou historii. Martinské divadlo chce přispět k oprašování časem zanesených stop české kultury a česko-slovenské vzájemnosti v Turci. Začalo to právě oponou Národního domu. Opona byla do Martina přivezena v době, kdy měl Národní dům po kulturní premiéře. Představitelé Domu se rozhodli opatřit jeviště malovanou oponou. Obrátili se s žádostí do Prahy. První český umělecký spolek Umělecká beseda se rozhodl snášet všechny náklady spojené s vytvořením opony a věnovat ji jako dar Národnímu domu. A proto je na oponě s dekorativním rámováním pod spodním okrajem ústředního obrazu nápis Bratřím Slovákům – Umělecká beseda. Autorem malované opony je akademický malíř Karel Vítězslav Mašek. Do Martina ji symbolicky přivezli na Štědrý den roku 1891. Předtím byla opona vystavena v Žofínském sále v Praze. Je jedinou památkou přímého přesahu vzájemných vztahů Čechů a Slováků z 19. století. Před demontáží opony z martinského divadla byl její fyzický stav i umělecká hodnota vážně narušená. Pro svou velikost byla opona poskládaná (v záhybech se poškodila malba) a natočená na kobercové roury malířskou vrstvou dovnitř. V roce 1999 z iniciativy Etnografického muzea SNM oslovili pana Jozefa Duricu s návrhem, aby oponu restauroval. Na speciálně upraveném vozidle ji převezli do Etnografického muzea. Dnes je tedy nainstalovaná právě ve velkém zasedacím sále BarMuzea, kde se před ní konal vánoční koncert.
Z historie opony:
Opona je 468 cm vysoká, 665 cm široká a podložku tvoří 7 párů lněného plátna ručně sešitých na výšku. V čase malování měl K. V. Mašek 26 let a byl znalcem slovenské tématiky. Autor se inspiroval oponou Národního divadla v Praze, kterou namaloval Vojtěch Hynais roku 1883. Maškova opona sloužila divadlu v Martině i po přejmenování Národního domu roku 1944 na Slovenské komorní divadlo. V průběhu přestavby budovy divadla v 50. letech byla opona svěšena. Pravděpodobně ve druhé polovině 50. let byla odeslána Etnografickému muzeu SNM a stala se součástí jeho kulturně-historických sbírek. Momentálně probíhá restaurování, aby se oponě vrátila umělecko-historická hodnota. Je sice umístěna na důstojném místě, ale měla by se vrátit domů – do Domu. Současně se hledá místo, kde by vynikla její krása a kde by ji mohla obdivovat i veřejnost.
Takže se ve vánočním koncertě spojilo všechno krásně dohromady – kultura, tradice i dlouholeté propojení našich národů.

Text a fotografie Jana Rašmanová

Regionální České spolkyČeský spolek MartinVánoce v Martině 2022