Každý rok pořádá Český spolek v Košicích týdenní autobusový zájezd do Čech, jehož cílem je poznávat kulturu, pamětihodnosti a krásy své domoviny. V rámci takového zájezdu jsme v září 2011 navštívili „Pohádkovou zemi“ v jedné malebné vesničce na Příbramsku.
„Země je krásná a lidé jsou hodní“ četli jsme nad vchodem do Pohádkové země české spisovatelky, výtvarnice, ilustrátorky a loutkářky Vítězslavy Klimtové.

Protože se nám v této Pohádkové zemi velice líbilo, vzklíčila tam myšlenka přenést část skřítků, elfů, vil a jiných pohádkových bytostí do Košic a uspořádat představení pro děti i dospělé pod názvem „Malované pohádky“. Využili jsme výstavy Pohádkové země v Botanické zahradě UPJŠ v Košicích a mohli tak nejen shlédnout nevšední a zdařilou výstavu, ale také přihlížet kreslířskému umění, zručnosti a rych­losti, s jakou Vítězslava Klimtová pohotově tvořila, doprovázena zpěvákem a kytaristou Pavlem Půtou. K tomuto programu není třeba nic dodat, vše je zřejmé z četných fotografií.
Tvůrčí umělecká invence a víra v dobro lidstva, životní moudrost, jednoduché a sro­zumitelné životní názory si zaslouží rozletět se do světa. „Víťa“ nás přesvědčila , že její skřítci, víly a strašidýlka žijí, stále nás pokoušejí, občas pohladí na duši a snad někdy i trochu postraší. Ale především evokují nás k zamyšlení a vedou k lásce ke všemu, co nás v přírodě obklopuje.
Byla to opravdu zdařilá akce Českého spolku v Košicích. Navíc výstava zůstává v Botanické zahradě v Košicích až do října. Český spolek v Košicích věří, že potěší ještě hodně návštěvníků. Děkujeme, Víťo a Pavle!

Miluše Babjáková a Jiří Gregorek

Ze života spolkuVítězslava Klimtová rozdávala radost v Košicích