Volby do jedné třetiny Senátu PČR proběhnou v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Případné druhé kolo proběhne v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze ve volebních obvodech na území České republiky; na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Bratislavě mohou na tomto velvyslanectví požádat o vydání voličského průkazu a s tímto průkazem pak hlasovat v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Hlasování ve volbách do Senátu bude probíhat pouze na území České republiky. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasování probíhat nebude.

Pokud jste zapsání ve zvláštním volebním seznamu, které vede velvyslanectví ČR v Bratislavě, pak můžete požádat o vystavení voličského průkazu a volit v ČR. Žádost musí být podána do 16. 9. 2022 poštou nebo datovou schránkou, osobně do 21. 9. 2022.

Pokud nejste zapsání ve zvláštním volebním seznamu, které vede velvyslanectví ČR v Bratislavě, pak můžete požádat o Vaše zapsání, a to do 14. 8. 2022. Náležitosti, které jsou k tomu potřeba, naleznete v níže uvedeném odkazu. Poté by Vám byl vydán voličský průkaz, se kterým můžete volit v ČR.

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v následujícím odkazu.

Volby do Senátu PČR

Pokud nebude něco jasné, obraťte se prosím emailem na konzulární oddělení našeho velvyslanectví, a to na adresu: consulate_bratislava@mzv.cz a do předmětu zprávy napište „Volby do Senátu PČR“.

Přeji Vám příjemné letní dny a načerpání posilující energie.

S pozdravem

Zuzana Marková
velvyslanecký rada/Counsellor of Embassy
Velvyslanectví České republiky/Embassy of the Czech Republic
Hviezdoslavovo nám. 8, 810 00 Bratislava 1

AktuálněVolby do Senátu PČR