Po měsíci si členové společenského klubu opět udělali výlet. Tentokrát jsme si za cíl cesty vybrali okolí Košic, živelnou pohromou postihnutou obci Nižná Myšla. Vedl nás pan Čermák, který nejenom zařídil návštěvu muzea, ale udělal také plán celodenního výletu. Na nádraží se nás setkalo pouze 12. Zbylé nejspíš odradil strach z ohlášených bouřek.
Naším cílem nebyla prohlídka postihnutých domů, ale návštěva muzea, seznámení s místem vykopávek a trochu i oddych v pěkné přírodě na „Koscelku“. Překvapila nás bohatost sbírek z vykopávek z doby před 3.500 lety, které jsme našli v místním muzeu. Opravdu by si tyto vzácné nálezy zasloužily více pozornosti ze strany košické veřejnosti – zase došlo na naše slova, že Slovensko  se neumí pochlubit tím, co je zde krásné, vzácné a zajímavé. Budova muzea se nachází v bývalém klášteře, který ke konci působení Bratříků na Slovensku v 15. století byl jimi také velmi poškozen.
Po prohlídce jsme zamířili k místu vykopávek. Protože jsme měli strach z bouřky a Koscelek jsme chtěli  vidět, trochu si po úporném vedru posedět ve stínu lesa, pokračovali jsme směrem k řece Olšavě a dále k základům starého kostelíka. Nachází se pod staletými stromy, jsou zde prameny vody, ještě před osídlením Košické kotliny zde byla osada. Je to také výletní místo obyvatel vedlejších obcí.
Na tomto pěkném místě jsme poseděli, opékali donesené vuřty a slaninu, trochu si i zazpívali, prostě pohodička. Ohlášená bouřka se však v poledne přece z dálky blížila, tak jsme museli ukončit příjemné posezení a vrátit se rychle do obce. Z dálky jsme viděli nad Košicemi ohromnou tmu, blesky. A opravdu to prý v Košicích bylo hrozné běsnění. Trochu jsme zmokli, ale opravdu jen trochu, což se nám ani věřit nechtělo. V Košicích jsme si mohli zazpívat „Je po dešti…“
Výlet na navštívená místa doporučujeme! Je to blízko Košic. Museum je otevřené v úterý, středu a sobotu od 8. do 13. hodin, pro jistotu se informujte na webu muzea.

Miluše Babjáková

Klubové akceVýlet do Nižné Myšle