Výroční zpráva o činnosti Českého spolku za rok 2008 byla přednesena na Valném shromáždění v Košicích 14. března 2009.

Vážení členové Českého spolku v Košicích,
letošní výroční zpráva o činnosti našeho sdružení bude doprovázena promítáním fotodokumentace z některých programů a doufám tedy, že bude pro vás příjemnější jí chvíli soustředěně naslouchat.

Nejprve si povíme o oblasti kulturně-společenských programů. Rok jsme začali jako vždy Českým plesem, který byl jubilejní, 15. Přivítali jsme na něm pana velvyslance Vladimíra Galušku. Účinkující v úvodním hudebním programu, český umělec Vladimír Hron vytvořil skvělou náladu a celý ples byl společensky velmi vydařený.
Od května do listopadu se realizoval na různých místech hudební program Zase se k nám vrátí (s dovětkem v závorce melodie věčně zelené), připravený naším michalovským Místním klubem pro posluchače v Michalovcích, Humenném, Rožňavě a Košicích.
Jaro jsme otevřeli tradičním majálesem, tentokrát charakterizovaným názvem Na lidovou notu, 29. května v košické Botanické zahradě.
Velmi oblíbenou zahradní slavnost se podařilo uspořádat za skutečně krásného počasí 12. června a tak si zahradní koncert i následující společenské setkání s chutným občerstvením hosté opravdu vychutnali.
Již tradicí se stává ekumenické setkání ve zřícenině husitského kostelíka nad obcí Lúčka u Rožňavy. Také v uplynulém roce jsme se tam sešli a to v den výročí upálení mistra Jana Husa 6. července a také tentokrát byla slavnost zakončena komorním koncertem s názvem Česká hudba v průběhu století.
Účastníci spolkového zájezdu do České republiky putovali ve dnech 6.-13. 9. krajem Aloise Jiráska a Boženy Němcové.
Svatováclavské posvícení jsme také nevynechali a tentokrát padlo právě na svátek tohoto českého patrona 28. 9. Tento oblíbený program byl i s bohoslužbou ke cti sv. Václava už součástí Dní české kultury, které jsme uspořádali spolu s Českým centrem ve dnech 24. 9. – 30. 10. v různých městech východního Slovenska, tedy nejen v Košicích, ale také v Michalovcích, Rožňavě, Staré Ľubovni, Kežmarku, Prešově a Humenném. V programu festivalu bylo uvedeno 9 koncertů, z nichž zejména koncert světoznámé české mezzosopranistky Magdaleny Kožené patřil k vrcholům košického kulturního dění v uplynulém roce, tradičně velmi dobrý byl koncert pražského komorního tělesa Virtuosi di Praga, pozoruhodný myšlenkově , hudebně i interpretačne byl literárně hudební program Vivat Carolus IV., uvedený na 4 různých místech i vystoupení souboru Hradišťan (cimbálové muziky i tanečního souboru) v programu s názvem O slunovratu. Dále program festivalu přinesl 8 výstav, 2 divadelní představení a 4 literární večery. Součástí festivalu byly také Dny českého filmu za osobní účasti již legendárního režiséra Jiřího Menzla a režisérky Olgy Dabrowské. Celý festival, nad kterým převzali záštitu velvyslanec ČR na Slovensku Vladimír Galuška, ministr kultury ČR Václav Jehlička a primátor Košic František Knapík, se nesl ve znamení 90. výročí vzniku Československé republiky. Ženský sbor tomuto výročí věnoval premiéru uvedení kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek 24. října v Košicích i předpremiéru 15. října v Michalovcích. Slavnostním večerem v Košicích, na němž zazněla zmíněná Martinů kantáta oslavil Ženský sbor Českého spolku v Košicích také 10. výročí své činnosti. Položení věnců u pomníku TGM a MRŠ se konalo za účasti mnoha členů Spolku a představitelů města a Kanceláře prezidenta SR. Z 27 programů festivalu zajistil Český spolek organizačně a finančně 11 programů, 9 programů zajišťovalo České centrum, ostatních 7 programů bylo zajištěno oběma organizacemi, některé z nich ještě ve spolupráci s jinými kulturními institucemi města a regionu.
Skvělou zábavou bývá také country večer, i tentokrát tomu tak bylo 15. listopadu a to na téma Country v českém filmu.
K prosinci neodmyslitelně patří vánoční programy s názvem České Vánoce. V Michalovcích jsme je měli 10. a v Košicích 14. prosince, jako vždy za velké účasti návštěvníků. Na košickém koncertu premiéroval náš Ženský sbor rozkošnou Českou vánoční mši Eduarda Marhuly.
Nezapomínalo se ani na vzdělávání. V Michalovcích to byly 2 cykly – Významná období českých dějin a Česká kultura v kontextu evropské kultury, v Košicích pak celá řada klubových programů, které ovšem netvořilo jen vzdělávání, ale také výtvarné, literární, hudební a jiné aktivity během celého roku i provoz české knihovny.
Z dětských programů to byl 3. ročník sympózia Miniimprese, ve dnech 23. – 25. května, jeho výsledky byly v říjnu uvedeny na stejnojmenné výstavě v rámci Dní české kultury. Samozřejmě nelze opomenout oblíbený dětský letní vzdělávací tábor ve dnech 2. – 10. srpna a mikulášské odpoledne Zima očima dětí.
Celoroční soustavná práce Ženského sboru a tria Českého spolku v Košicích se odrazila v posluchačském úspěchu jeho koncertů v Košicích (Stabat Mater, Otvírání studánek, vánoční koncert), Michalovcích (Otvírání studánek), Martině a Čani (vánoční koncerty), v Margecanech (účast v programu ekumenického adventního večera), v Čečejovcích (kulturní léto) i koncertu pro hosty v lázních Štós, uspořádaném v průběhu víkendového soustředění a několika dalších kratších vystoupeních tria nebo sboru při příležitosti vernisáží výstav nebo v programech jiných organizací. Ženský sbor vydal také svoje v pořadí 3. CD s názvem Krajino vzdálená, s výběrem toho nejlepšího ze svého repertoáru, ať už jsou to skladby Antonína Dvořáka nebo lidové písně. CD věnoval 90. výročí vzniku Československa.
O údržbu kapličky sv. Jana Nepomuckého a o české bohoslužby, jak pravidelné sobotní, tak k svátku Jana Nepomuckého a sv. Václava se obětavě celý rok starali manželé Hlouškovi.
Jako vždy patří můj dík všem členům předsednictva i členům, kteří jim pomáhají jak při realizaci jednotlivých programů, tak ve společenském klubu i v kanceláři i knihovně Spolku, dále ženskému sboru a triu i sbormistryni Olze Varínské. Také děkuji předsedům obou Místních klubů, v Michalovcích a Humenném, Bohumilu Procházkovi a Jaroslavu Kimlovi a jejich spolupracovníkům, dále Českému centru a všem kulturním košickým institucím, s nimiž realizujeme českou kulturu. Dále také představitelům církví – Československé husitské a Římskokatolické v Košicích a EAV v Michalovcích, kteří s námi spolupracovali při našich programech. Za finanční podporu děkuji MK SR, MZV ČR, firmě Siemens, p. architektovi Kurimskému, městu Košice a primátorovi F.Knapíkovi. Děkuji také vám, kdo jste návštěvou programů Českého spolku podporovali jeho činnost a zachování a rozvoj české menšiny a jejího kulturního a společenského života.

V Košicích 14. 3. 2009, MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně

error: Obsah je chránený!!