Výroční zpráva o činnosti Českého spolku za rok 2008 byla přednesena na Valném shromáždění v Košicích 14. března 2009.

Výroční zprávyVýroční zpráva Českého spolku v Košicích za rok 2008