S lítostí oznamujeme, že ve středu 17. srpna 2011 ve věku 81 let zemřel dlouholetý člen Českého spolku v Košicích a bývalý předseda místního klubu Michalovce, pan PhDr. Miroslav KREJČIŘÍK, plk.v.v.

Čest jeho památce!

Předsednictvo Českého spolku v Košicích

Plukovník PhDr. Miroslav Krejčiřík
(7. 12. 1929 – 17. 8. 2011)
V polovici augusta 2011 zomrel v Michalovciach vo veku nedožitých 82 rokov dlhoročný člen Spoločnosti M. R. Štefánika Miroslav Krejčiřik.
Narodil sa v Uherskom Hradišti. Po vojenskej prezenčnej službe bol v roku 1953, podľa príslušného paragrafu ako podporučík aktivovaný za vojaka z povolania. Slúžil v Komárne, Hodoníne a nakoniec v Michalovciach. Absolvoval vojenskú akadémiu, štúdium ukončil na PF UK v Bratislave.
Za politické postoje v rokoch 1968/69 bol obvinený z oportunizmu a v hodnosti majora prepustený do civilu. Zamestnanie od skladníka,
cez zásobovača a dispečera našiel v Pozemných stavbách. Rehabilitovaný bol v r. 1989 a podľa rozkazu z roku 1969 bol povýšený do hodnosti
podplukovníka, neskoršie plukovníka. Vstúpil do Dubčekovej SDSS a bol predsedom jej krajského výboru v Košiciach, členom ústredného vedenia v Bratislave. Po rozdelení ČSFR založil v Michalovciach mestský klub Českého spolku na Slovensku, hoci sám sa rozhodol pre slovenské občianstvo. Aktívne sa činil i v Spoločnosti M. R. Štefánika, získaval členov, propagoval miesta padlých čs. legionárov na východnom Slovensku, zúčastňoval sa našich zájazdov po stopách generála Štefánika a légií na frontoch prvej svetovej vojny.

(Občasník Spoločnosti M. R. Štefánika Bradlo, december 2011)

Společenská kronikaVzpomeňte si