Druhou červencovou sobotu se v historickém románsko-gotickém kostelíku v obci Svinica konala vzpomínka na Mistra Jana Husa a také na nedávno zesnulého zakladatele této tradice, dlouholetého člena předsednictva Českého spolku v Košicích a vikáře Církve československé husitské, Mgr. Bohumila Kamana. Její součástí byla nejprve ekumenická bohoslužba slova a poté slavnostní koncert s názvem Česká hudba v průběhu století.
Ke spolupráci na tomto projektu jsme oslovili Ekumenické společenství církví v Košicích, Reformovanou křesťanskou církev ve Svinici a také obec Svinica. Díky obětavému, velmi zodpovědnému a skutečně profesionálnímu přístupu všech spolupracujících subjektů, zejména moderátora ESC Jaroslava Szelese, který přítomným přiblížil význam Husova díla pro českou i evropskou společnost, dále místního kaplana Pavla Jaša a pana starosty Šimka, se dobrá věc podařila a všichni zúčastnění, mezi nimiž byli nejen členové Českého spolku, ale i hosté a mnoho místních obyvatel, mohli prožít hluboký duchovní a hudební zážitek. Pro členy Spolku o to příjemnější, že samotnému programu ve Svinici předcházela ještě návštěva muzea v zámku v obci Budimír a také prohlídka areálu parku a gejzíru v Herľanech.
V programu koncertu vystoupili sólisté Opery Státního divadla v Košicích Marián Lukáč a Titusz Tóbisz, komorní smyčcový orchestr Musica Iuvenalis s dirigentem Igorem Dohovičem, studentka brněnské konzervatoře Natálie Šimonová a polské kvarteto z města Brzeg. Precizní provedení skladeb Dvořákových, Janáčkových, ale i W. A. Mozarta, Jeana Sibelia, Antonia Vivaldiho a dalších ocenilo publikum zcela zaplněného kostela vřelým potleskem. Akustická jedinečnost historického prostoru, pro niž se tu konají mnohé koncerty, hudební zážitek ještě umocnila.

Dagmar Takácsová, foto Pavol Kraus

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan