Druhou červencovou sobotu se v historickém románsko-gotickém kostelíku v obci Svinica konala vzpomínka na Mistra Jana Husa a také na nedávno zesnulého zakladatele této tradice, dlouholetého člena předsednictva Českého spolku v Košicích a vikáře Církve československé husitské, Mgr. Bohumila Kamana. Její součástí byla nejprve ekumenická bohoslužba slova a poté slavnostní koncert s názvem Česká hudba v průběhu století.
Ke spolupráci na tomto projektu jsme oslovili Ekumenické společenství církví v Košicích, Reformovanou křesťanskou církev ve Svinici a také obec Svinica. Díky obětavému, velmi zodpovědnému a skutečně profesionálnímu přístupu všech spolupracujících subjektů, zejména moderátora ESC Jaroslava Szelese, který přítomným přiblížil význam Husova díla pro českou i evropskou společnost, dále místního kaplana Pavla Jaša a pana starosty Šimka, se dobrá věc podařila a všichni zúčastnění, mezi nimiž byli nejen členové Českého spolku, ale i hosté a mnoho místních obyvatel, mohli prožít hluboký duchovní a hudební zážitek. Pro členy Spolku o to příjemnější, že samotnému programu ve Svinici předcházela ještě návštěva muzea v zámku v obci Budimír a také prohlídka areálu parku a gejzíru v Herľanech.
V programu koncertu vystoupili sólisté Opery Státního divadla v Košicích Marián Lukáč a Titusz Tóbisz, komorní smyčcový orchestr Musica Iuvenalis s dirigentem Igorem Dohovičem, studentka brněnské konzervatoře Natálie Šimonová a polské kvarteto z města Brzeg. Precizní provedení skladeb Dvořákových, Janáčkových, ale i W. A. Mozarta, Jeana Sibelia, Antonia Vivaldiho a dalších ocenilo publikum zcela zaplněného kostela vřelým potleskem. Akustická jedinečnost historického prostoru, pro niž se tu konají mnohé koncerty, hudební zážitek ještě umocnila.

Dagmar Takácsová, foto Pavol Kraus

Galerie hrdostiVzpomínka na Mistra Jana Husa i na Bohumila Kamana