Za Alenou Šiklovou

Předsednictvo Českého spolku v Košicích s hlubokou lítostí přijalo smutnou zprávu, že 8. 3. 2023 v nedožitých 93 letech navždy odešla dlouholetá členka Spolku a jeho předsednictva, paní Alena Šiklová.
Narodila se do česko-německé rodiny ve Velkých Hamrech 20.dubna 1930. Rodina byla nucena během druhé světové války několikrát změnit bydliště. Usadili se posléze v Ústí nad Orlicí, kde vystudovala odbornou školu pro ženská povolání. S budoucím manželem Josefem se setkali v Pardubicích. V roce 1961 uzavřeli manželství, do kterého se jim narodily dvě dcery. Josef byl profesionální voják, takže se rodina několikrát stěhovala, například do Přerova nebo do Zvolena. Dva zajímavé roky prožili i v Indonesii. V roce 1972 se natrvalo usadili v Košicích.
Když po rozdělení Československé republiky vznikl Český spolek v Košicích, stala se jeho členkou a začala v jeho činnosti velmi účinně pomáhat se vším, co bylo třeba. Vždy ochotná, milá, přesná a spolehlivá kolegyně, dobrá a laskavá přítelkyně. Prožili jsme s ní v Českém spolku téměř 30 let, i když v těch posledních měsících s ohledem na zdravotní stav už jen telefonicky.
Alenko, budeš nám moc chybět. V našich vzpomínkách ale budeš stále taková, jak jsme tě znali, s radostným úsměvem a pozitivním pohledem na svět. Rozloučíme se s Tebou v pondělí 13. března ve 12 hodin v nové obřadní síni Veřejného hřbitova v Košicích, Rastislavova 83.
Odpočívej v pokoji!

Společenská kronikaZa Alenou Šiklovou