Česká omladina na Slovensku s pozýva na tretí turnus cyklu pre deti – Povesti českých hradov a zámkov. Program je pripravený pre deti vo veku 6 – 14 rokov.

Budeme si hrať, súťažiť, tvoriť, športovať, chodiť na výlety… Čaká nás dobrodružstvo, dobrá nálada a smiech.

Pro děti a mládežZa pověstmi českých hradů a zámků potřetí