Ještě předtím, než nás do atmosféry tradiční zahradní slavnosti – jarního setkání s přáteli u kvalitní hudby uvedl moderátor Jiří Zaťovič, umínila si příroda, že nám předvede své schopnosti. Už den před konáním Zahradní slavnosti jsme zkusili postavit stany a připravit scénu, ovšem těsně po dokončení práce se zvedl obrovský vítr a tak nám ze stanů zůstalo jenom pár hůlek a potrhané plátno. Krom toho ještě hojně napršelo a tak trávník v Botanické zahradě vypadal jako koberec, na který se vylila vana.
Ani v den konání slavnosti to nevypadalo lépe. Nebe hrozilo, vítr bouřil, občas sprchlo. Přesto jsme neklesali na duchu a ve čtvrtek 9. června odpoledne jsme se v Botanické zahradě sešli, abychom si spolu popovídali, potěšili se dobrým programem a letos netradičně i točeným pivem.
Nebe se nádherně vyčistilo, jarní sluníčko se do nás opřelo a tak jsme si mohli vše vychutnat.
Kulturní program otevřel Dechový orchestr mladých města Košice. A i ti, kdo zrovna dechovce neholdují, byly rádi, když slyšeli známé melodie. Jenom škoda, že za zvuků polky i valčíku zůstávali hosté sedět na svých místech – Botanická zahrada parketem nedisponuje a na dlažbě se zrovna moc dobře netančí.
Překvapivým číslem bylo vystoupení tria ženské zpěvácké skupiny Rokica z Petroviec nad Laborcem u Michalovců, která představila krásné a za srdce chytající zemplínské písničky.
Mladí z dechovky zakontrovali skvěle předvedenými sólovými výstupy v náročných skladbách, aby své vystoupení zakončili světoznámou a populární skladbou Škoda lásky.
A děvčata z Rokice přidaly svatební písně ze Zemplína.
Pro moderátora nebyl žádný problém uvádět tak kvalitní vystoupení.
Oficiální část programu byla vyčerpána, na podiu se připravila oblíbená skupia Pavelčákovci a mezi hosty se rozvinula opravdu živá diskuse.
Jako bonus od vedení Botanické zahrady – mimochodem, přivítal nás také sám pan ředitel doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. – jsme se mohli zúčastnit přehlídky skleníků s odborným výkladem. Atraktivnější o to, že právě probíhala výstava motýlů.
Počasí nám přálo a tak se poslední hosté rozcházeli až kolem sedmé hodiny večerní.
Za skvělou organizaci patří poděkování Aleně Királyové a Jiřímu Gregorkovi, který je zároveň autorem snímků ze zahradní slavnosti 2011.

Jiří Zaťovič

Ze života spolkuZahradní slavnost 2011