V prostorech žilinské Krajské knižnice navštívili členové ČS Žilina koncem listopadu vzpomínkovou výstavu ke 110. výročí narození knihaře JANA VRTÍLKA – původem rodáka z Vyškova na Moravě a jeho dcery Lídy MLICHOVÉ – úspěšné nástupkyně v knihařském umění.
Po přestěhování z brněnského pracoviště si založil knihařskou dílnu v Žilině, kde působil desítky let a jeho nadání a knihvazačské umění zanechaly význačnou historickou stopu na Slovensku, Čechách i v širším evropském prostředí – jako zkušeného odborníka , možno říci umělce v řemesle i jako našeho krajana. Jeho význam připomenuli pracovníci knihovny uspořádáním uvedené vzpomínkové výstavy, která nám i dalším návštěvníkům knihovny opět připoměla jednoho z našich významných rodáků.
Přiložené vzpomínkové snímky z výstavy na práci Jana Vrtílka jsou ilustrací, doplňující naše poznání a hodnocení jeho významu v historii Čechů působících na Slovensku.
Další výstavou – po předcházející letošní květnové, také vzpomínkové – k významu a vztahu prvního presidenta předválečné čsl. republiky T. G. Masaryka ke Slovensku, kterou jsme nabídli veřejnosti po reinstalaci z původní výstavy v Košicích, byla výstava tvořivé fotografie amatérských autorů z řad členů regionálních organizací Českého spolku na Slovensku. Její novou, částečně upravenou reinstalací (výběr ze všech hodnocených vystavovaných snímků, tématická konfigurace, úprava jejich formátu, panelové uspořádání ap.) chceme našim členům ukázat víceletou snahu a výsledky z tvorby kolektivu jednotlivých autorů z ČsnS. Na snímcích, jejichž původní dokumentační záměření na kulturní a společenské aktivity Českého spolku je vlastně rozšířeno o tvůrčí vstup a výtvarné ovlivnění obsahu snímků pohledem autora, zachycují běžné, ale i jiné, mimořádné chvíle a okamžiky z přírody i ze života lidí. Je vidět přírodu, reportážní záběry, osobní portréty, objektiv se však nevyhnul ani humorným situacím, které svým způsobem také tvoří naše zážitky. Ty svoje vlastní zážitky z výstavy si diváci mohli odnést od 5. prosince 2016 až do 3. ledna 2017 z Krajské knihovny v Žilině – po shlédnutí více jak sedmdesáti zvětšenin na 15-ti obojstranných panelech, z toho asi 25 snímků na větším formátu. Takové výstavy se nekonají obvykle každým rokem – zůstává na schopnosti a tvořivosti autorů, zda další podobnou výstavu bude možné ukázat veřejnosti v období nejbližších let – někdy to však může být i desetiletí…

S.Pach, ČS Žilina

Regionální České spolkyČeský spolek ŽilinaZajímavé výstavy v Žilině