Čím chci být

Ne, nějaký ten průzkum úvah dětí o své budoucnosti se nekonal a ani nebyl záměrem projektu, který již několik let uskutečňuje Český spolek v Košicích. Cílem bylo a je především pomoct při rozvíjení talentů nejmladší generace v oblasti výtvarných aktivit. Pro každý rok si stanovíme volné náměty na malování. Byla to již témata Jak bydlely princezny, Postavičky z českých animovaných pohádek, Včely nám – my včelám, Chraňme naši přírodu, Košice jako na dlani a další. No a tentokrát to bylo téma Čím chci být – a děti mohly malovat. Můžu předeslat, že mladí výtvarníci toto téma zvládli báječně. Na 47 akrylových obrázků na plátně A4, které se nám podařilo vystavit, svědčí o talentu, který děti mají a které stojí za to dále rozvíjet.
Je to už mimo tento záměr zamýšlet se nad tím, jak si opravdu představují svou budoucnost, zatím je to opravdu předčasné. To byly úvahy, které se nám vloudily při vyhodnocování obrázků, na kterých zhmotnily své představy. V žádném případě nelze hovořit o kvalifikovaném průzkumu, jsou to jen takové volné úvahy. Ještě je také nutné doplnit, že našeho programu se zúčastnila především děvčata, až na malé výjimky ve věku od 4 do 12 let. Takže tento rozbor berte jen jako takovou zajímavost.
Tak tedy: zajímavá jsou pro děvčata zaměstnání dříve považovaná spíše za mužská (řidič těžkých vozidel, policista, zvěrolékař apod.). Další skupinou, o kterou mají děvčata zájem, jsou taková tradiční vysněná povolání jako herečka, tanečnice, letuška, spisovatelka, modistka, výtvarnice, kadeřnice, muzikantka apod.). Ale i povolání v životě velmi potřebná si některé děti zvolily (doktorka, učitelka, farmářka, prodavačka, architektka, právnička, chemička, archeoložka, kuchařka), i když více méně jen výjimečně. Zdá se, že ani jedna nesní o klidném rodinném životě v domácnosti plné dětí, které bude vychovávat a připravovat pro budoucnost. Ale to je pouze poznámka na okraj.
Nyní již k vlastní vernisáži. Překvapila hojná účast nejen členů spolku, ale i rodičů a dětí. Mnozí se omlouvali pro nemoc. Ale čtyřicítka přítomných ocenila úvodní hudební vystoupení žáků ZUŠ M. Hemerkové, které připravila a na klavír doprovázela pedagožka školy Erika Malinová. Program byl pestrý. Nejprve zahrála na saxofon Radoslava Kalakayová skladbu Over the Rainbow (H. Arien). Píseň Vím jedno oudolí z pohádky Princezna ze mlejna zazpíval v češtině John Francis Tolia. Následovala skladba P. Raduta Cirkusové šapitó. Na trubku ji zahrála Celeste Simon. A ještě jednou zazpíval John Francis Tolia Cirkus Afrika. Hudební program ukončila opět Radoslava Kalakayová na saxofon známou skladbou G. Gershwina Scandal walk. A už jen zasloužený potlesk a poděkování posluchačů.
Následovalo představování, posuzování a prohlížení obrazů. Některé autorky samy představily své výtvory (7letá Karin Mičurová – malířka, 8letá Stela Králová – učitelka, 7letá Leona Jónová – tanečnice, Lucie Gazsiková – pekařka a další). Za smělé představování byly odměněny čokoládou. Převážná většina dětí, které měly obrazy na výstavě, byly ve věku 6 – 12 let. Aby mohly být obrazy porovnávané, obrázky dětí mladších 6 let jsou na výstavě odlišeny žlutozelenou nálepkou a obrazy těch starších nad 12 let nálepkou oranžovočervenou. Vedle dětí rodinných příslušníků Českého spolku v Košicích své obrazy představili žáci ZUŠ Bernolákova, soukromé školy Didaktikus, Spojené základní školy Odborářská a Soukromé základní školy pro děti s autizmem, se kterými již déle spolupracujeme k oboustranné spokojenosti. Vyjádřili to také přáním i nadále si pomáhat a rozvíjet mladé výtvarné talenty.
Připravený program uzavřel přídavkem – hrou na klavír, doprovázející otec Peter Kirsch. A tak mohl garant projektu poděkovat všem za hodnotné naplnění souboru výstav projektu Česká kultura v malém, který uskutečňuje Český spolek s přispěním Fondu na podporu kultury národnostních menšin SR. Výstava obrazů dětí bude v klubovně Českého spolku v Košicích zpřístupněna až do konce srpna 2024. Přijďte si ji prohlédnout. Stojí to za to.

Garant projektu Jiří Gregorek

Atmosféru vernisáže zachytila Eva Reitznerová. Klikněte pro otevření galerie! „Ochutnávka“ obrázků z výstavy. Klikněte pro otevření galerie.

 

Česká kultura v malémZdalipak víte, čím anebo kým chce být naše nejmladší generace?