Už první letošní setkání ve Společenském klubu mělo zajímavé téma. První osobou ve státě byl a je samozřejmě prezident. Ne nadarmo se však říká, že za každým úspěšným mužem stojí žena. A u prezidentů první republiky to platilo samozřejmě také. Naše vyprávění bylo o ženách, ať už manželkách nebo dcerách, které stály po boku prezidentům. Přednáška byla mnohem obsáhlejší, než tento článek, kterým chceme jenom ve zkratce nelehký osud těchto žen připomenout.
Tomáš Garrigue Masaryk (prezidentem 1918 – 1935)
Jeho manželka Charlotta Garrigue Masaryková byla podle slov manžela nejkrásnějším spojením síly, inteligence, energie, laskavé něžnosti, ale i přísné morálky. I když přišla z naprosto odlišného světa, okamžitě se zapojila do veřejného života v republice. Karel Čapek se právem ptá, zda by Masaryk přerostl své prostředí, byl-li by tak světově orientován, kdyby nebylo této aristokratické, nadané Američanky. Prahu si zamilovala. Přestože trpěla depresemi, s osudem se prala zuřivě. Zemřela v květnu 1923. Roli první dámy po ní převzala dcera Alice a plně svou matku nahradila. Po převratu roku 1948 odešla do emigrace, majetek rodiny v Československu byl zabaven. Zemřela roku 1966 v 87 letech v Chicagu.
Dr. Edvard Beneš (prezidentem 1935 – 1938 a po válce 1945 – 1948)
Jeho manželka, Hana Benešová, byla vzorem první dámy a veskrze pozitivní postavou. Pocházela z jednoduchých rodinných poměrů, roli první dámy však zvládla dokonale. Měla dar společenské obratnosti a přirozeného vkusu. Byla nejen dokonalá reprezentativní manželka, ale i manželova politická důvěrnice. Svého poněkud přísně působícího manžela v očích občanů zlidšťovala. Život po boku manžela – prezidenta – v těch nejbouřlivějších letech 20. století, plných zvratů a pohrom, zvládla opravdu obdivuhodně. Od smrti manžela v září 1948 žila v ústraní na Hradčanech na Loretánském náměstí, veřejně nevystupovala. Zemřela v prosinci 1974 ve věku 89 let prakticky zapomenuta.
JUDr. Emil Hácha (protektorátním prezidentem 1938 – 1945)
Manželka Marie Háchová vlastně ani první dámou nebyla. Zemřela ještě předtím, než byl její manžel zvolen protektorátním prezidentem. Pokud by však žila, prý by nepřipustila, aby se manžel stal prezidentem v tak pohnuté době. Háchovi měli spokojené manželství, vzájemně se podporovali, Hácha tak získal místo dvorního rady vídeňského Nejvyššího správního soudního dvora. Po zvolení prezidentem převzala roli první dámy dcera Milada. Stála při otci neochvějně, i v těch nejhorších chvílích. Snažila se otce chránit. I přes velká rizika pomáhala obětem nacistické perzekuce. Období po válce bylo však pro otce i dceru kruté. Hácha byl odveden na Pankrác, kde po měsíci zemřel. Milada byla vyhozena na ulici a živila se jako prodavačka nebo švadlena. Zemřela ve věku 86 let v den, kdy byl zvolen prezidentem Václav Havel.

Miluše Babjáková
foto z internetu

Galerie hrdostiŽeny prezidentů 1. československé republiky