Již třikrát Český spolek v Košicích uspořádal pro své členy výtvarný plenér v penzionu Sivec, Košická Belá (témata: Barvy Ružína, Krásy slovenské přírody, Památky Spiše ze seznamu UNESCO). Pokaždé jsme se zaměřili na malířskou techniku akrylová malba a jen tak okrajově také na malbu akvarelovými barvami. Nebylo tomu jinak ani letos.
Jak říká lektorka Mgr. Margita Rešovská, která se této technice ráda věnuje, tzv. mokrý akvarel nepatří k právě snadným technikám. Předvedla nám však, jak na to. Technika je to náročná, protože se musí postupovat rychle, a také proto, že se na malbě nedají dělat dodatečné opravy. Začne se tak, že se akvarelový papír nejprve navlhčí vodou a na mokrý papír se nanáší akvarelové barvy. Nejdřív ty světlejší a pak ty sytější. Barvy se na vlhkém podkladu rychle rozpíjí a vzájemně se prolínají. Opravovat se dají jen stěží, a když, tak jedině při zasychání korigovat suchými barvami. Vzájemným prolínáním barev tak vznikají mnohdy nečekané a působivé barevné kombinace. Obzvlášť, jde-li o vodní plochy a jiné přírodní náměty.
Přestože jsme se této technice malování věnovali jen na závěr, víceméně okrajově, některé z prací stojí za vystavení. A tak jsme bez okázalosti otevřeli ve čtvrtek 5. září 2019 v prostorách ČSvK za účasti tří desítek přítomných výstavu složenou z ukázek těchto amatérských výtvorů. Garant projektu uvedl přítomné do základů a záludností této techniky. Mohli jsme tak zhodnotit začátky techniky, které se budeme na dalších plenérech více věnovat. Výstavku obrázků bylo možno zhlédnout ve spolkových prostorách do konce října 2019.
Malířské výtvory našich členů akrylovými barvami budete moci shlédnout na výstavě, kterou budeme otevírat v tradičním termínu v březnu 2020 v Atrium klubu na Luníku I. v Košicích. Obě tyto výstavy jsou pořádány s finanční podporou Fondu na podporu kultury národnostních menšin Slovenské republiky.

Jiří Gregorek, garant projektu

Česká kultura v malémZkoušíme to akvarelem