Český spolek v Košicích nabízí všem zájemcům o program společenského klubu aktualizovaný přehled akcí připravených do konce roku 2010. Prosíme Vás, abyste změny vzali na vědomí a těšíme se na Vaše návštěvy!

7. 10.    Výstava fotografií „ Našim pohledem“ ve VKJB, Hviezdoslavova ul. 3
13. 10.    Zámek Strážky – zájezd vlakem (podrobnější informace na nástěnce v ČS)
14. 10.    Vyhodnocení zájezdu do Čech
21. 10.    Zpěvák Eduard Haken, přednáška o životě a přehrávka jeho árií
28. 10.    Výročí vzniku l. čsl. republiky, setkání u památníku T. G. Masaryka

4. 11.    K. H. Mácha – přednáška o jeho životě a díle
11. 11.    Už vím, co budu číst – hudební salón VKJB, Hlavná 48
18. 11.    Jan Neruda – literární odpoledne s jeho básněmi
25. 11.    „Písně našeho mládí“ hudební procházka s p. Krasenským

2. 12.    Joachim Barande – přednáška o životě badatele a jeho přínosu pro český národ
9. 12.    700 let od vstupu J. Lucemburského do Prahy – význam pro české dějiny
16. 12.    Dílnička – výroba vánočních ozdob

Výbor ČS Košice
Klubové akceZměny v plánu činnosti společenského klubu – podzim 2010