Znáte pravidla netikety?

Internet se do našeho života včlenil sice zpočátku nenásilně, ale zato hodně rychle. Dneska už asi není oblast, do které by nezasahoval a neovlivňoval ji. Například elektronická pošta úplně změnila smysl a způsoby sdělování zpráv závažných, méně závažných i těch víceméně zbytečných. V průběhu času se objevilo několik zásad správné a především slušné komunikace, které se dneska nazývají pravidla netikety. Není na škodu si je čas od času připomenout a zamyslet se nad tím, jestli se jich držíme.

Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé, nikoli počítač. To, co napíšete, byste možná dotyčnému nikdy do očí neřekli.
Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na Internetu.
Zjistěte si taktně s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.
Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Neposílejte proto zbytečně velké e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimujte je. Při posílání velkých obrázků, např. na diskusní server, využívejte funkci náhledu obrázku.
Pište s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění. Nekomolte rodnou řeč. Toto je obzvlášť důležité, protože se jinak dopustíte faux-pas. Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.
Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“
Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.
Nezneužívejte svou moc či své vědomosti.
Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte na ně.
Nešiřte hoaxy. Zahlcují Internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesílatele, že takové jednání je nevhodné.
Nerozesílejte spam a reklamu.
Neporušujte autorská práva.

zdroj:
http://www.chovani.eu/netiketa/c56
https://www.lupa.cz/clanky/netiketa/

AktuálněZnáte pravidla netikety?