Po dlouhém útlumu (pandemii), se naše činnost začíná pomalu rozbíhat. Nejdříve byla členská schůze, na kterou se nám podařilo vypracovat program a rozdat ho přítomným členům. Každý si potom může vybrat, co mu vyhovuje.
Setkali jsme se v Astronomickej posluchárni Gymnázia Martin se členy Klubu TGM a MRŠ a položili květy v zahradě Zdravotní školy v Martině k jejich bustám. Potom jsme měli besedu s Pavlem Kosatíkem, autorem knihy „Slovenské století“ v Muzeu Kultury Čechov na Slovensku.

ŽABOKRECKÉ A JAHODNÍCKE HÁJE
Protože nastala krásná doba na vycházky, první na řadě byla vycházka do blízkého okolí. A tak jsme se sešli na konečné autobusu na sídlišti Ľadoveň. Cesta nás vedla kolem Muzea Slovenskej dediny na hřeben, kde se nachází nejznámější turčiansky strom, žabokrecká višňa. Kolem lesíků, luk, dojdeme ke dvěma krásným altánům, které postavil žabokrecký Urbár. Je tam místo na opékání, voda, lavičky. A tak jsme vlastně dali dobrý tip našim členkám na pěknou vycházku s vnoučaty. Mnohé překvapilo, co všechno ve svém okolí neznají.

Jana Rašmanová
foto Margita Vajdlová

Regionální České spolkyČeský spolek MartinZprávy z Martina s tipem na výlet