Českou ornitologickou společností byl vyhlášen ptákem roku zvonek zelený (slovensky zelienka obyčajná, lat. Chloris chloris, dříve Carduelis chloris). Jak nás poučuje wikipedie, obývá prakticky celou Evropu, hnízdí spíše na severu, velikostí připomíná vrabčáka a zbarvením trochu stehlíka, přičemž zbarvení samičky se od samce výrazně liší. Tváří se spíše nakvašeně a létá ve vlnovkách. O jeho zpěvu cituji: „Dungel a Hudec uvádějí časté ozývání, zvučný hlas, vábení „teu teu teu týýý“ a zpěv „djul-dzirrr-dzidzidzi“, přičemž sameček zpívá často v netopýřím krouživém letu.“ (Zní to trochu jako z pojednání cimrmanologie, ale hlas zvonka si můžete vyslechnout z odkazu na konci článku).
Alarmující je, že populace zvonka zeleného ubývá závratnou rychlostí, uvádí se, že za posledních deset let jich z odhadovaných 450 000 – 900 000 ubyli dvě třetiny. Může za to „nemoc ptačích krmítek“ trichonomóza, která způsobuje, že postižený ptáček není schopen polykat potravu. Vnímaví k nákaze jsou také vrabci, čížek lesní, stehlík obecný a hýl obecný.

Rozhodnutí České společnosti ornitologické (ČSO) nás má upozornit na to, že ptáci, kteří jsou považováni za všudypřítomné, nemusí být běžní nastálo.
V roce zvonka ČSO vyzývá širokou veřejnost k zapojení do programů občanské vědy, díky kterým se dovíme, kde jsou rozšířené ptačí choroby a také o tom, kde kteří ptáci zimují. „Díky Ptačí hodince a sledování ptačích chorob získáme spoustu informací, které by jinak vůbec nebylo možné získat. Zapojit se může úplně každý, bez předchozích zkušeností,“ říká Alena Jechumtál Skálová, koordinátorka občanské vědy v ČSO.
Sledujte vaše krmítka a zahrady a všímejte si nemocných ptáků. Pomozte sbírat cenné údaje o rozšíření trichomonózy a dalších ptačích chorob. Pozorování nemocných (živých či uhynulých) ptáků u krmítka zaznamenejte pomocí formuláře na www.birdlife.cz/choroby. Pozorování je možné doplnit fotkou.
„Loni byl nejčastěji hlášeným druhem právě zvonek zelený a drží tak smutné prvenství. Ptačí nemoci se ale mohou týkat i jiných druhů – i ty je možné a užitečné vyplněním formuláře nahlásit,“ říká Alena Jechumtál Skálová.

Zvonek zelený v akci

 

 

Přikrmujte správně!

AktuálněZvonek zelený – pták roku 2022 v ohrožení