To je téměř 100 let smíchu diváků nad jeho divadelními a filmovými postavami. O „Králi komiků“ nám vyprávěla paní Šiklová.
Vlasta Burian, divadelní a filmový herec se narodil 9. 4. 1891 v Liberci v rodině krejčího, vlastence a ochotníka Antonína Buriana. Zde prožil prvních deset let života, pak se s rodiči přestěhoval do Prahy.
Byl bohatý a bohatství si také věděl užívat, netajil se s ním. Úspěch a bohatství se ale mezi českým lidem nezvykne odpouštět. Množství jeho  dřívějších  přátel se po válce od něho odvracelo, ba i ti, kterým za války pomohl před totálním nasazením. Vymýšleným důvodem jeho lynčování byla kolaborace s Němci.
Byl to paradox, ale tento komik byl lidmi, kteří se smáli jeho umění, po válce potupen nálepkou kolaboranta. Jednoho z největších českých herců společnost odvrhla na základě vykonstruovaných výpovědí. Byl třikrát obžalovaný a vězněn. Teprve před 15 lety byl zbaven viny.
Jeho život po válce až do úmrtí na embolii plic v lednu 1962 byl vlastně jen dožíváním po totálním životním zklamání. Aniž si lidé uvědomí osud bývalého komika, už mnoho generací diváků se směje jeho umění. Také my jsme si vzpomněli při jubileu narození a zasmáli nad úryvky jeho nejúspěšnějších filmů. Dvě hodiny nám opravdu utekly, nasmáli jsme se a porovnávali s dnešním takzvaným komediálním filmem.
Děkujeme Ing. Sedlatému za promítání.

Když vás život a dílo Vlasty Buriana zajímá, navštivte například stránky Česko-Slovenské filmové databáze.
Miluše Babjáková
Klubové akce120 let od narození Vlasty Buriana