28. října 1918, před 105 lety, vznikla na troskách c. a k. mocnářství, přezdívaného žalář národů nová Československá republika. Přes všechny své dětské nemoce nabídla všem obyvatelům nové perspektivy a světu představila národy, dosud žijící ve stínu svých větších souputníků z monarchie. Těžko lze domýšlet, co a jak by vypadalo, kdyby nebylo dějinných zvratů, které převrátili život nejenom v Evropě vzhůru nohama. Pro nás, co si ctíme demokratické tradice by mělo být přirozené připomínat si tento vzácný den a připomínat si jej aspoň uctěním památky zakladatelů Československa T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Tak to děláme v Českém spolku od jeho založení, tedy od roku 1993. Nevynechali jsme tento akt ani letos, i když se nad územím Slovenska prohnala velká dešťová vlna. V předvečer výročí vzniku Československé republiky jsme se sešli u památníku TGM a MRŠ a poklonili se jejich památce.

Žel, jak jsem dneska několikrát konstatoval, první Českoslovenká republika není pro slovenská média žádným důležitým tématem. I když jsem poněkud líným sledovatelem novin, časopisů a televizí, nikde jsem nezaznamenal ani zmínku o tom, že před 105 lety vznikl stát, bez kterého by dneska určitě neexistovali ani Česká republika ani Slovenská republika ve své současné podobě. Mrzí mě toto přehlížení. A nevím, jestli jsme schopni dostatečně vštípit našim potomkům úctu a zejména vědomosti o společných dějinách, o tom, co vedlo k naší společné cestě, co naše cesty na čas rozdělilo a co je definitivně rozbilo. Úcta k dějinám vlastních národů by měla patřit do výbavy každého vzdělaného člověka.

Ale abych to odlehčil, nabízím vám kvíz, ve kterém si můžete ověřit rozsah svých školních vědomostí. Našel jsem ho na stránkách edu České televize. Přeji vám příjemné chvíle strávené u kvízu a nezapomeňte, že dneska je ten den, díky kterému jsme tady!

Ahoj, republiko!
Aktuálně28. říjen – nějak si nemůžu zvyknout