V nejkrásnějším měsíci v roce – v máji – jsme 21. května 2017 oslavili poutní slavností našeho českého patrona sv. Jana Nepomuckého. Pěkné jarní počasí přispělo k hojné účasti věřících na slavnostní české mši svaté k jeho poctě.
Letošní květen je pro nás věřící o moc významnější, neboť 13. května jsme si připomněli sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. I my jsme naši nebeskou matku pozdravili Slavnostním růžencem, loretánskou litanií a mariánskými písněmi. Slavnostní mši svatou celebroval dp. Pavol Vandžura. V homilii nám přiblížil osobnost světce, který pro svou lásku ke Kristovi a za nevyzrazení zpovědního tajemství položil svůj život. Dp. Kaplan nás vyzval, abychom si vážili svátosti smíření, měli v úctě zpovědní tajemství. Tato svátost má v našem životě nesmírnou hodnotu, neboť boj mezi dobrem a zlem nás provází celý život. Poukázal i na citát z dnešního čtení: „Kdo nás odloučí od Kristovy lásky?“ Svatý Jan Nepomucký se nebál bojovat za pravdu, dobro a lásku. Ať je nám povzbuzením, abychom se nikdy nevzdávali, vždyť Bůh je s námi v každé situaci. Ať je sv. Jan Nepomucký naším velkým přímluvcem, jeho přímluva je velmi silná. Otevřme Bohu svá srdce a nechejme je naplnit jeho láskou.
Poutní slavnost jsme zakončili papežskou hymnou, po ní písní Vesel se, nebes Královno.
V hodině milosrdenství jsme se pomodlili Korunku, poděkovali Pánu Bohu za vše, co z jeho rukou přijímáme – písní Bože, chválíme Tebe. Litaniemi k svatým ochráncům naší vlasti a mariánskou písničkou Královno nebes jsme Svatojánskou pouť ukončili.
Hudebně mši doprovázel p. Borovský, o fotodokumentaci se postaral Pavel Kraus a záběry ze slavnosti nasnímala i RTVS.
Rozcházeli jsme se s radostí a plni duchovních zážitků, s díky za krásné chvíle, prožité ve společenství našich přátel a známých.

Zdenka Hloušková

Společenská kronikaSvatý Jene z Nepomuku, rozpomeň se