O tomto známém lékaři, kterému už v roce 1921 americká lékařská komise přiznala prvenství v objevu krevních skupin, velmi zajímavě vyprávěla na setkání společenského klubu ve čtvrtek 11. 9. 2014 paní EvaTimčáková.
Krátký život lékaře byl zajímavý, ale hlavně plodný. Narodil se v Praze roku 1873 v rodině obchodníka, po ukončení gymnázia v roce 1898 absolvoval lékařskou fakultu. Jeho sen stát se chirurgem se nesplnil. Uplatnění našel v Praze na psychiatrii. MUDr. Janský tuto práci bral se vší vážností. V roce 1914 se stává profesorem České univerzity a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky v Praze. Dobrovolně se hlásí jako lékař na frontu. Roku 1916 prodělává ve 43 letech srdeční infarkt a vrací se do vlasti. Po skončení války nastupuje jako přednosta neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze. Roku 1921 umírá ve věku pouhých 48 let na ischemickou nemoc srdce.
Jako psychiatr po několika letech výzkumu příčin psychiatrických poruch dospěl k poznání, že lidskou krev, ať člověka zdravého nebo duševně nemocného, lze rozdělit do 4 základních skupin.
Byl propagátorem dárcovství krve – dobrovolným dárcům krve je dodnes udělována medaile s jeho jménem.
S velkým zájmem jsme shlédli film Tajemství krve. Film, který jsme si pamatovali z našeho mládí, nám ukázal doktora Janského jako člověka skromného a vědomého si přísahy lékaře, za kterého hovořila jeho píle a výsledky jeho práce.

Miluše Babjáková

Galerie hrdostiBeseda o objeviteli krevních skupin MUDr. Janu Janském