Ženský sbor Českého spolku v Košicích po vánočních koncertech v Martině, Michalovcích a Margecanech čekal ještě 20. prosince koncert v Košicích – České Vánoce 2009. O tento koncert převážně české vánoční hudby provázené mluveným slovem, básněmi či úryvky z próz výhradně českých spisovatelů a básníků, který se tradičně koná v kulturně–společenském centru Južan, má vždy velký zájem nejen česká menšina v Košicích, ale i košická kulturní veřejnost.
Spolu s Ženským sborem Českého spolku účinkoval už pátý rok i komorní orchestr Camerata Letitiae. K známým koledám v podání sboru přibyla i jedna podle J. A. Komenského, či další v úpravě J. Maláta. Sbor, orchestr i diváci si velmi oblíbili pastorely. V Koutníkově pastorele Hej, hej, jeden i druhej i Náchodské pastorele sóla zazpíval konzervatorista A. Kuľbaga a stálý, všem velice milý host Českých Vánoc, M. Lukáč, sólista opery Státního divadla v Košicích. Na jeho podnět Ženský sbor nastudoval Cantique de Noel od skladatele A. Adama pro sbor a sólový zpěv. Tato skladba byla právě díky sólovému zpěvu skutečně uměleckým zážitkem a byla i odměněna dlouhotrvajícím potleskem. V podání M. Lukáče si posluchači ještě vyslechli Dvořákovu Ave Maris stellu za klavírního doprovodu J. Grejtákové. Part pro Náchodskou pastorelu dovezla předsedkyně spolku D. Takácsová přímo z Náchoda, kde skladatel K. Kejklíček žil a působil. Okouzlila i pastorela J. J. Ryby Spi, spi neviňátko. Dvě nové koledy nastudovalo i Ženské trio Ženského sboru. Osmihlasé Rorando coeli skladatele J. C. Vodňanského zní nádherně v kostele, ale i v tomto sále se dobře poslouchalo. Orchestr si velice vhodně vybral a krásně zahrál pod uměleckým vedením M. Szakácse Concerto grosso č. 8 A. Corelliho.

V. Tichý, člen Českého spolku, je nejen koncertní klavírista, ale i básník. Právě pro tuto příležitost napsal velice pěknou báseň Vánoční. Z ní aspoň úryvek:

Štědrý den

Pestrý stůl dobra a vzpomínky
moudrých vět tatínka
úsměvů maminky
slz
co se smějí dnes
ač bolely nás včera

Spolu si přejeme
žít v míru objetí
tajemství podvečera

Kromě této básně v programu odzněla i málo známá Nerudova Vánoční a také dva úryvky z Vánoční prózy M. Pujmanové a M. Kratochvíla. Ani tentokrát nechyběli naši malí koledníci K. Tomčo a S. Balušík.

České Vánoce zahájil J. Smriga Rolničkami v úpravě pro trubku a koncert zakončil tradiční Novoroční zpěv v podání sboru a sólistů. Ale ještě před ním M. Kučerová a R. Píš, kteří celý program provázeli slovem, popřáli návštěvníkům krásné Vánoce a šťastný rok 2010. K závěrečné Tiché noci se svíčkami se přidala i část obecenstva. Ženský zbor vedla O. Varínska, klavírní korepetitorkou sboru byla Mária Uhrínová.

Tradicí předvánočního odpoledne je i malé pohoštění, které vždy připravují s láskou a ochotou členky výboru Českého spolku v Košicích. A tak příjemné chvíle strávené na koncertu se násobí setkáním známých a přátel u dobré kávy s vanilkovým rohlíčkem, či lineckou hvězdičkou. Nechyběly ani pochvaly a poděkování účinkujícím i organizátorům za opět vydařené České Vánoce v Košicích.

Eva Balušíková

Společenská kronikaČeské Vánoce v Košicích 2009