Blíží se volby – nejenom na Slovensku, ale i v Česku si budou voliči vybírat své zastupitele v obecních samosprávách. Určitě je nemálo těch, co jsou rozhodnuti a mají už vybráno, ale stejně velká je i skupina voličů, kteří nejsou rozhodnutí a zatím neví, podle čeho si zastupitele vybírat.
Jednou z možností je nabídka projektu Obce v datech.
Společnost Obce v datech, s.r.o. vznikla jako účelový start-up pro realizaci konkrétního produktu – vývoje indexu kvality života a souvisejících derivátů prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat. Kvalitu života porovnávají v 205 obcí s rozšířenou působností a Praze. Jak sami vysvětlují: „Jsme přesvědčeni, že analýza dat a detailní porovnání obcí může pomoci vedení obce lépe stanovit strategické priority. Chceme přispět ke sdružování obcí, tak aby mohly problémy efektivně řešit, inspirovat se a společně si poradit. Obecně bychom rádi přispěli ke změně nepříznivých trendů pro některé obce a celé lokality, nic není dané.“
Cílem tohoto projektu není vyvolávání vášní, jak to, bohužel, některé dotknuté samosprávy vnímají. Když jsem se stránkou proklikal a několikrát si vyzkoušel vybrat obec vhodnou pro normální život na základě vybraných kriterií napadlo mi, že něco podobného by se určitě mohlo najít i na slovenských webstránkách. Žel, podobný projekt jsem nenašel, mezeru v nabídce částečně zaplňuje web Statistického úřadu Moja obec. Najdete v něm množství údajú, nelze je ovšem srovnávat s údaji jiných obcí ani vytvářet žebříčky těch, které by vyhovovali vašim představám o spokojeném životě.

Cílem takovýchto projektů je především nabídnout námět k přemýšlení, co a jak by se dalo vylepšit, aby se ta často skloňovaná kvalita života opravdu zvedala. A čím k tomu můžeme přispět i my. Projděte si spomenuté weby a definujte si své preference – i na Slovensku, kde žijeme, nás zanedlouho čeká rozhodování u volebních uren.

Obce v datech Moja obec
AktuálněBlíží se volby 2022