Botanická exkurze v lese za Ľubovňanským hradem

Většina členů našeho ČS ve Staré Ľubovni projevila zájem o poznávání léčivých rostlin. Napadlo mě, že bychom mohli využit plánovanou návštěvu mého přítele Ing. Vlastimila Mikoláše u nás ve Staré Ľubovni. Na předsednictví ČS jsme botanickou exkurzi naplánovali na 8. července. Spolupořadatelem této akce se stala Ľubovnianská knižnica. Ing. Vlastimil Mikoláš patří k nejlepším botanikům na Slovensku. Pochází z Pražma, z vesnice nacházející se v okrese Frýdek-Místek v malebném Lašsku. Studiem systematiky rostlin se zabývá od útlého mládí. Vystudoval Agrotechnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Pracoval kromě jiného v botanické zahradě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a nyní se zabývá systematikou rostlin jako privátní botanik. Objevil několik desítek nových nepopsaných druhů. Z popsaných druhů to jsou Sorbus dolomiticola, Sorbus amici-petri – jeřabiny. Druhá z jeřabin dostala název podle našeho společného přítele Dr. Petra Černaje z Košic. Tento vědec zemřel v mladém věku. Dále popsal nový druh pampelišky – Taraxacum fascinans a Panicum miliaceum subspecies agricola – proso. Založil botanický časopis Thaiszia, ve kterém dosud intenzívně publikuje. Dále publikuje v Nature Carpatica, v Naturae Tuella, ale i v jiných, především vědeckých periodikách. Asi okolo dvaceti zájemců o taxonomii se sešlo v prostorách Ľubovnianské knižnice. Předsedkyně ČS spolku paní Mgr. Ivana Šípošová všechny účastníky této akce srdečně přivítala a já jsem jim stručně představil botanika Ing. Vlastimila Mikoláše, který byl naším odborným průvodcem na této akci. Potom jsme se městskou dopravou svezli pod Ľubovňanský hrad. Již na louce pod lesem se nacházela bohatá luční flóra, kterou jsme se snažili určovat, a tam, kam naše znalosti již nesahaly, nás doplnil případně opravil náš odborný průvodce. Překvapením byl výskyt teplomilného druhu Stachys germanica (čistec německý) v naší podhorské oblasti. U každé rostliny jsme určovali rod a druh v latině, slovenštině a češtině. U léčivých rostlin jsme se snažili specifikovat alespoň některé účinné látky a jejich využití při léčení různých nemocí. Ing. Vlastimil Mikoláš nás též upozorňoval na některé jedovaté rostliny. Největší zájem projevila většina přítomných o léčivé rostliny. Určovali jsme též stromy a keře. Společenství rostlin se měnilo kromě jiného i podle stanoviště. Jiné druhy se nacházely na výsluní a jiné zase například v močálech. Když jsme přišli do lesa, mile nás překvapil poměrně početný výskyt zákonem chráněných orchidejí, které právě kvetly. Našli jsme Epipactis palustris (kruštík bažinný), Gymnadenia conopsea (pětiprstka obecná) a Epipactis helleborine (kruštík širokolistý). Mezitím, co se někteří z nás kochali bohatou a vzácnou květenou, jiní účastnici botanické exkurze již připravovali dřevo na ohniště na opékání klobás přinesených z domu. Když jsme se všichni sešli, společně jsme ještě jednou určili natrhané rostliny a začalo masové opékání klobás na ohni. Typická vůně se vznášela nad lesní pasekou, a až hrom, který zaduněl z poměrně nízkých kumulonimbů nás upozornil, že období četných bouřek je stále ještě velmi aktuální. Prudký liják na sebe nedal dlouho čekat a tak jsme se tlačili a krčili pod malým přístřeškem na okraji lesní paseky. Dohadovali jsme se jak dlouho bude liják trvat. Sem tam se zablesklo a zaburácel hrom. Když se asi po půl hodině intenzita deště podstatně zmírnila, vydali jsme se svižným krokem na zpáteční cestu. Je až neuvěřitelné, jak rychle se nám ji podařilo zdolat, a to i díky těm z nás, kteří ostatní svezli poslední část cesty automobily. A tak, částečně zmoklí, ale s novými poznatky a plni přírodních zážitků, jsme se dostali šťastně domů.

Ing. František Gruber

Regionální České spolkyČeský spolek Stará ĽubovňaBotanická exkurze aneb Co to tu voní?