Stanovy Českého spolku v Košicích jsou základním dokumentem našeho sdružení. Upravují pravidla fungování organizace, práva a povinnosti členů, definují vnitřní i vnější vztahy a rozsah aktivit a okruhy zájmů. Pokud se chcete stát členy Českého spolku v Košicích,...

číst více