Stanovy Českého spolku v Košicích jsou základním dokumentem našeho sdružení. Upravují pravidla fungování organizace, práva a povinnosti členů, definují vnitřní i vnější vztahy a rozsah aktivit a okruhy zájmů. Pokud se chcete stát členy Českého spolku v Košicích, věnujte náležitou pozornost tomuto dokumentu. V případě, že jste s ním srozuměni a máte zájem podílet se na naší opravdu různorodé činnosti, rádi vás v našich řadách přivítáme.

 

StanovyStanovy Českého spolku v Košicích