Akce Česká hudba v průběhu století, známá mezi námi, členy Českého spolku v Košicích, pod názvem Lúčka, se konal letos 4. července již po páté. O autobusový zájezd, jehož účastníci si v krásné, čisté a téměř nedotčené přírodě, v rozvalinách husitského kostelíka v obci Lúčka u Rožňavy  vyslechnou krásné melodie českých autorů, byl jako obvykle velký zájem.
Počasí nám přálo už od rána, horko pravého letního dne mírnil tu tam obláček na nebi. Protože byl naplánovaný i průvodní program, v l0 hodin jsme už byli pod hradem Krásna Hôrka. Vysoké vstupné odradilo některé z nás od prohlídky, ale ostatní nelitovali. Hrad je celý zrekonstruovaný a velmi pěkný. Kdo nešel na hrad, krátil si čas na parkovišti zpěvem moravských písní.
Po prohlídce následoval oběd v restauraci „U Železného grófa“ v Krásnohorském Podhradí.
České tradiční jídlo „knedlo – zelo – vepřo“ bylo sice po maďarsku pikantní, ale účastníci si jej chválili i s tou netradiční chutí.
Dvě hodiny po poledni už účastníky vítaly s tradičními doma pečenými škvarkovými pagáči a symbolickým přípitkem ženy z obce Lúčka. Tato milá pozornost zapůsobila na každého a hned vytvořila přátelskou, až rodinnou atmosféru.
V rozvalinách husitského kostelíka se konala bohoslužba Církve československé husitské k uctění památky mistra Jana Husa. Letos jsme byli poctěni návštěvou biskupa Církve na Slovensku ThDr. Jana Hradila, který sloužil bohoslužbu spolu s vikářem košické obce této církve, Mgr. Jánem Laukem, za účasti pozvaných duchovních z dalších církví.
Po bohoslužbě následoval koncert české hudby. Komorní orchestr Musica Iuvenalis pod taktovkou Igora Dohoviče, se sólisty Státního divadla v Košicích, Lucií Knotekovou a Mariánem Lukáčem předvedl krásné árie z muzikálů Cirkus Humberto, Drakula a jiných.
V druhé části koncertu zazněla kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek v podání Ženského sboru Českého spolku v Košicích a sólistů.
Zde, mezi kopci Slovenského rudohoří, si nejeden z nás za zvuku prostých, ale krásných melodií, opěvujících zvyky na českém venkově, na ten „svůj“ český venkov i vzpomněl. Skladba v krásném podání k tomu určitě pobídla.
Páté setkání v Lúčce se vydařilo ve všech ohledech, počasí nám přálo a hudební zážitek nás zasáhl hluboko do srdce. Pořadatele potěšil velký zájem místních obyvatel, jsme rádi, že každým rokem stoupá, a že česká kultura se takto dostane do zapadlých míst jižního Slovenska.

Miluše Babjáková
Galerie hrdostiČeská hudba v průběhu století