Putovky jsou vlastně „cestovní výstavy“, které má České centrum ve svém portfoliu. Jistě jste už někdy s lítostí zjistili, že zajímavá výstava, kterou byste si určitě neneachali ujít, je přístupná na opačném konci republiky, nebo, jak jsme byli svědky v době koronavirové, byla sice instalována, ale kvůli protiepidemiologickým opatřením nepřístupná. To všechno vedlo tým Českého centra k rozhodnutí uspořádat portfolio svých výstav, jak exteriérových tak interiérových a nabídnout jej zájemcům o instalaci.
Je to úplně jednoduché – na několik kliknutí v sekci Putovky na webu Českého centra v Bratislavě získáte podrobné informace.

AktuálněČeské centrum v Bratislavě nabízí Putovky