V spolupráci s Českým centrem konala se v pondělí 26. dubna 2010 přednáška šéfdirigenta Košické státní filharmonie Zbyňka Müllera o životě a díle jednoho z předních českých hudebních skladatelů Leoše Janáčka.
Ze slov Zbyňka Müllera jsme cítili lásku a úctu k věhlasnému skladateli. Díky zasvěcenému výkladu získali jsme nový pohled na život a dílo Leoše Janáčka, zejména na operu Její pastorkyňa, které se pan Müller věnoval důkladněji. Svůj výklad spestřil ukázkami z opery.Zbyněk Müller dokázal své posluchače strhnout, což jsme zjistili v závěrečné části setkání, kdy doělo na otázky posluchačů, které nebraly konce.
Jedinou kaňkou tohoto zdařilého odpoledne byla menší účast zájemců, její příčinou snad byla ne zcela uspokojivá propagace ze strany organizátorů.

Klubové akceLeoš Janáček – přednáška o životě a díle