Zápis památek do Seznamu UNESCO je nejen prestižní záležitostí, ale také společenským závazkem o tyto památky pečovat jako o vzácné kulturní a přírodní dědičství. V rámci společenského klubu ČSvK ve čtvrtek 7. dubna 2011 jsme možnost si tyto české památky přiblížit a alespoň „prstem po mapě“ je navštívit. Program procházky těmito památkami připravil a úlohy průvodce se zhostil Jiří Gregorek.
Označením památky emblémem UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) celé světové společenství dává najevo, že toto je cosi, co je na celém světě vyjímečné a jedinečné, co se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás všech. Česká republika ratifikovala mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a doposud se podařilo zapsat do Seznamu UNESCO 12 míst a měst z celé České republiky. Je to více než dvojnásobek světového průměru a tak lze prohlásit ČR v tomto směru za velmoc.
Mnohé z těchto památek jsme již navštívili v rámci podzimních vzdělávacích zájezdů ČSvK (Praha – historické centrum, Kutná Hora – historické centrum, chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, Litomyšl – zámek a zámecký areál, Olomouc – barokní sloup Nejsvětější Trojice, Kroměříž – arcibiskupský zámek a zámecké zahrady, Brno – vila Tugendhat, Lednicko-Valtický areál, Telč – historické centrum, Český Krumlov – zámek a hist. centrum) a další určitě ještě společně navštívíme (Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa, Holašovice – jihočeské vesnické baroko, Žďár nad Sázavou – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře). Vlastní aktivita a vzpomínky účastníků besedy vyústila do soutěže 4 – 5 členných družstev, úlohou kterých bylo v co nejkratším čase a přesně umístit symboly těchto památek na slepou mapu ČR. Správně a nejrychleji se to podařilo družstvu Miluše Babjáková, Jiří Novotný, Věra Rozdobuďková a Alena Šiklová. Cenou útěchy za toto vítězství je fotografie do spolkové kroniky a na webstránce Českého spolku. Pro úplnost přidávám, že jsme neopomenuli vzpomenout ani památky UNESCO na Slovensku (Bardějov, Vlkolinec, Spišský hrad s kostelíkem v Žehre, Banská Štiavnica, dřevěné kostelíky a Levoča) a nehmotnou českou památku UNESCO Slovácký verbuňk. Záhodno ještě doplnit, že emblém UNESCO symbolicky znázorňuje vzájemné prolínání kulturního a přírodního dědictví: Čtverec je formou, kterou vytvořil člověk, kruh okolo čtverce představuje přírodu. Obě jsou propojeny úzkou vazbou, protože kultura neexistuje mimo přírodu. Emblém je kulatý jako svět a kruh zároveň symbolizuje tak nutnou ochranu obojího.
„Cestování“ po památkách zapsaných do Seznamu UNESCO jsme završili promítnutím DVD „Pražský hrad“, což nám umožnilo nahlédnout do útrob tohoto největšího hradního komplexu na světě a to i do míst, kam noha běžného návštěvníka se dostane jen stěží.
Celé odpoledne v společenském klubu se vydařilo ke spokojenosti více než dvou desítek přítomných. Kdyby nebylo tak krásné jarní počasí a volání zahrádek, bylo by účastníků jistě i více.

Text a foto: Jiří Gregorek

Klubové akceČeské památky UNESCO