Již podruhé otevřeli jsme výstavu amaterských fotografií členů ČS pod názvem Regionální české spolky na Slovensku ve fotografii v r. 2010. Vernisáže výstavy ve čtvrtek 16. června 2011 v prostorách Českého spolku v Košicích se zůčastnil nebývalý počet členů ČS. Při zaplněné místnosti jsme si uvědomili jak nám schází výstavní prostory Českého centra na Rázusově ul., které bylo začátkem t.r. zrušeno. Museli jsme si poradit i v našich stísněnějších podmínkách a ti kteří na otevření přišli byli spokojeni.
O pohlazení duše se po uvítání garantem výstavy J. Gregorkem přičinili mladí umělci Základní umělecké školy Márie Hemerkové v Košicích (Zuzana Pristašová na altové zobcové flautě, Marie Hudáková – zpěv a Aleš Chovanec na klavír) pod vedením učitelek Anny Hrehové, Eriky Malinové (klavírní doprovod) a Světlany Tomové. Přítomní nešetřili potleskem. Po tomto úvodu výstavu otevřela M. Babjáková. J. Gregorek v příhovoru porovnal letošní II. ročník výstavy s tou předcházející. Výstavu tvoří 126 fotografií, kterými přispěli nejen členové Českého spolku v Košicích, ale také členové dalších regionálních organizací na Slovensku (Žilina, Martin, Piešťany, Trnava, Zvolen, Humenné). Organizátoři našli pochopení a podporu u všech regionálních ČS s vyjímkou jediného – Bratislavy. Nezájem a neúčast bratislavských nás organizátory velmi mrzí a je velká škoda, že o obrazovou prezentaci aktivit bratislavské organizace byla výstava ochuzena. Snad příště. Výstava v prostorách v Košicích na Hlavní 70 je přístupná pro veřejnost do 20. července 2011 a následně bude přesunutá do výstavních prostor Kulturního centra KSK na Strojárenskou ulici 3 v Košicích.
Vystavené fotografie vyhodnocuje odborná porota výtvarníků a v průběhu prezentace také návštěvníci formou anketového hlasování. Výsledky budou známy a zveřejněny až později po celkovém vyhodnocení. Autoři vítězných snímků budou také odměněni. Fotografie budou po ukončení prezentace archivovány a zařazeny do obrazové kroniky Českého spolku v Košicích. Žádá se také poděkovat Úřadu vlády SR, s jehož podporou se mohl tento projekt uskutečnit.

Foto a text Jiří Gregorek

Česká kultura v malémČeské spolky ve fotografii 2010