V r. 2014 uspořádá ČSvK již 5. ročník výstavy amatérských fotografií členů ČS na Slovensku, dokumentujících život a aktivity regionálních organizací na Slovensku v roce 2013. Projekt navazuje na předcházející úspěšné čtyři ročníky s cílem v co největším rozsahu zdokumentovat život české národnostní menšiny a současně také informovat veřejnost o jejím působení na Slovensku.
Vyzýváme proto všechny regionální organizace ČS na Slovensku k podpoře tohoto projektu a zapojení se do této soutěžní výstavy.

Podmínky a pravidla účasti členů českých spolků na výstavě:

1. Do soutěže se můžou přihlásit registrovaní členové regionálních českých spolků na Slovensku – fotoamatéři.
2. Do soutěže budou zařazeny výlučně snímky z projektů a dalších aktivit spolků v roce 2013.
3. Fotografie budou členěny do tří kategorií:
hlavní kategorie A – aktivity a činnost spolků
vedlejší kategorie B – poezie ve fotografii
vedlejší kategorie C – humor ve fotografii
4. Počet snímků jednoho autora není omezený. V případě nadměrného počtu doručených fotografií si organizátor vyhrazuje právo výběru snímků do výstavy.
5. Fotografie je nutné doručit na spolkový e-mail nejpozději do 31. 3. 2014 ve formátu jpg. Organizátor pak zabezpečí vytištění fotografie.
6. K fotografiím je nutno doložit následující údaje:
jméno a adresa autora
název snímku a kategorie
datum a místo vyhotovení snímku
název akce, př. projektu, na němž byl snímek zhotoven

Fotografie budou vyhodnoceny odbornou porotou a první tři snímky v každé kategorii budou odměněny diplomem a věcnou cenou a následně prezentovány na web stránce ČS, dány do kroniky ČSvK a archivovány.

Bližší informace na e-mailové adrese Českého spolku v Košicích nebo na tel. 0905 427 317.

Jiří Gregorek, garant projektu

Česká kultura v malémČeské spolky ve fotografii po páté