Doba Vánoc má být časem ztišení domovů i srdcí. Měly by umlknout řeči útočné i obranné, má být míň slov a víc ticha. Jeden zvuk, který toto ticho neruší, ale klidně se do něho vkládá, je hudba. I na letošních Českých Vánocích se zase rozezněla ta zvláštní, taková jiná hudba, kterou je možné slyšet jen v době vánoční.
Sváteční podvečer 20. 12. 2010 v přeplněném sálu kulturního střediska Južan zahájily dvě trubky (J. Smriga a D. Šmihuľa) skladbou K. Hasselmana. Ženský sbor Českého spolku pod vedením O. Varínské a klavírního doprovodu Z. Žegleňové nastudoval pro tuto příležitost Hodinky z Pastýřské mše od neznámého skladatele a Kyrie z Missa pastoralis od I. Reimana. Posluchači si vyslechli i skladbu Danielis prophetia z Jistebnického kancionálu a Händlovo Cantate Deo. Sólových partů se úspěšně zhostily v těchto dvou skladbách členky sboru: K. Heumannová a I. Kičurová. Pro velký úspěch vloni uvedeného Cantique de Noel skladatele A. Adama, kde sólový zpěv M. Lukáče uchvátil posluchače, nastudoval i letos sbor se sólistou tuto skladbu,ale i s komorním orchestrem Camera Letitiae. Posluchači si vyslechli i dvě části ze suity Abdelazer od J. H. Purcella. M. Lukáč, sólista opery ŠD v Košicích za klavírního doprovodu J. Grejtákové zazpíval Árii z oratoria Samson od G. F. Händla. Na Českých Vánocích nesmí chybět pastorela. Tentokrát to byla Linkova Pastorella Iucunda v provedení sboru, komorního orchestru a M. Lukáče. V Marhulově České mši vánoční se přidal ještě student konzervatoře P. Cebák. Jen spi Ježíšku je krásná koleda, zvlášť v podání Ženského tria K. Haberlandové, E. Petrócziové a L. Miňové.
Letos měli posluchači jedinečnou možnost slyšet vzácného hosta, koncertního mistra Státní filharmonie Košice K. Petrócziho za klavírního doprovodu E. Ličkové. Bylo velkým uměleckým zážitkem si v jejich provedení vyslechnout Händlovo Adagio a Mascagniho Elevazione.
Ani na letošním koncerte nechyběli koledníci K. Tomčo, S. Balušík a V. Tomčová. Tentokrát nejen přednášeli, ale si i zazpívali s Ženským sborem koledu Zelená se louka. Nezapomněli ani na novoroční vinšování. K vánoční hudbě patří i poezie a próza s touto tématikou. K. Čapek napsal 24. 12. 1920 O. Schenpflugové báseň List Olze. Při poslouchání Nerudova zamyšlení nad vánočními trhy v Praze z 24. 12. 1876, si mohli návštěvníci uvědomit, že mnohé se změnilo, ale v mnohém se tu najde podobnost vánočním trhům roku 2010.
Na závěr si posluchači vyslechli tradiční Novoroční zpěv od J. T. Helda a Tichou noc. Celý podvečer slovem provázeli a vybrané texty velmi pěkně přednesli M. Kučerová a R. Píš.
Všichni účinkující byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Tak jako vždy byli návštěvníci pozváni na přátelské popovídání u malého občerstvení ve foyeru Južanu.
S úsměvem na tváři a s pocitem spokojenosti, doprovázeni přáním krásných Vánoc a šťastného roku 2011, odcházeli naši milí návštěvníci ještě zasněženými Košicemi do svých domovů.

Eva Balušíková

České Vánoce 2010 objektivem

Ze života spolkuČeské Vánoce 2010