Lidová hudba, tance a zpěvy zazněly na Českém majálesu, který zorganizoval Český spolek v Košicích ve čtvrtek 29. května 2008 v rozkvetlém areálu Botanické zahrady UPJŠ v Košicích s finanční podporou MK SR z programu Kultura národnostních menšin 2008.
Program zahájil Ženský sbor Českého spolku v Košicích kyticí českých lidových písní. S východoslovenskými tanci přispěl do programu hudebně-taneční soubor Omladina z Košic. O tečku výtečného programu se postarala lidová hudba Ondreje Kandráče se sólistkou M. Kandráčovou, když předvedli pestrou směs českých lidových písní, které přímo vybízely k tanci.
Vedle 142 prezentovaných členů Českého spolku v Košicích potěšil program mnohé další návštěvníky botanické zahrady.
Český majáles v Košicích přispěl k naplnění kulturních potřeb české menšiny v oblasti llidového umění a umožnil kulturní setkání české národnostní menšiny s majoritní společností – přáteli a sympatizanty.

Jiří Gregorek

Ze života spolkuMajáles na lidovou notu