Před Vánocemi Místní klub Michalovce Českého spolku v Košicích uspořádal akci České Vánoce. Tento projekt má v našem regionu tradici. Je určen členům klubu, jejich rodinám a pozvaným z kulturních institucí, s kterými klub spolupracuje. Organizujeme ho několik let. Autorem myšlenky je Ing. B. Procházka, bývalý předseda klubu.
V úvodu slavnostního večera bylo literární – dramatické pásmo sestavěné z českých a moravských vánočních básní a koled. Také tento rok připravili členky klubu vánoční cukroví a koláče do soutěže. Nejlepší byly Ing. A. Adamová, J. Germušková, V. Luteránová. Nechybělo tradiční vánoční vyprávění a různé zajímavosti z jednotlivých regionů. I touto formou si vzpomínáme na atmosféru Vánoc, jaké jsme zažívali v dětství. Mladším se snažíme ukázat české a moravské zvyky, tradice, obyčeje. Každý účastník obdržel „Receptář“ tradičních i méně tradičních jídel a cukroví.
Tento večer byl spojen i s vyhodnocením celoroční činnosti předsedou Místního klubu českého spolku Ing. T. Matzenauerem. Patříme poměrně k aktivním organizacím v Michalovcích. V našem městě organizujeme přednášky z historie – JUDr. M. Schýbal, kulturní hudební akce – Ing. O. Krásenský. Nejdůležitější je to, že se scházíme a rádi se vidíme.
Tato akce byla organizována s podporou Úřadu vlády SR a naší mateřské organizace Českého spolku v Košicích.

Vlasta Vojníková

Místní klub MichalovceČeské Vánoce 2012 v Michalovcích