Sčítání lidu, domů a bytu v České republice 2021 se uskuteční online v době 27. 3. – 9. 4. 2021. Sčítání lidu je povinné a týká se všech osob, které mají v ČR hlášen trvalý pobyt. Naopak se netýká občanů v ČR, kteří nemají v ČR trvalý pobyt (tj. na území ČR trvalý pobyt oficiálně zrušili) a nepobývají v rozhodný okamžik na území ČR.

Veškeré další informace najdete na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bratislavě: Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

 

DokumentyZačíná Sčítání lidu, domů a bytu v České republice 2021