Místní klub Michalovce Českého spolku v Košicích připravil pro své členy po dvouleté odmlce tradiční předvánoční setkání.
V Michalovcích si česká menšina chce i touto formou připomenout historii českých a moravských zvyků. Tématem slavnostního večera byl Boží hod vánoční.
První svátek vánoční, tedy 25. prosinec, je faktickým začátkem Vánoc a má tradiční název Boží hod vánoční. Křesťanský kalendář zná ještě další hody, Boží hod velikonoční a Boží hod svatodušní. Hod není odvozen od hodování, ale je tomu právě naopak. Kdysi dávno v praslovanštině existovalo slovo god, které znamenalo „čas“ nebo „časový úsek“. Později se význam posunul na „pravý čas“ nebo „vhodný čas“, třeba ke slavení. A to vedlo k pozdějšímu významu „svátek“.
Staročeština znala i krásné výrazy hody váleti a hodoválek, tedy „ten, kdo po hodech chodí“. Hody se ale na Moravě říkalo i posvícení, tedy slavnosti v den výročí posvěcení kostela.
Boží narození se nazývalo i hodními svátky. Zřejmě proto, že se nic nedělalo, jen se hodovalo a oslavovalo Boží narození.

Na Hod boží ruce složí
i ti nejpilnější.
Svátek klidu všeho lidu
v celé zemi zdejší!

Hospodyně nic nevařily, jen ohřívaly jídla, která navařily na Štědrý den. Křesťanskou povinností bylo v tento den navštívit tři mše svaté, jitřní, andělskou a pastýřskou. Každý, kdo šel na jitřní mši, měl si na hlavním oltáři vyvolit jednu svíčku – když jasně plápolala, byl po celý rok veselý, pokud čadila, znamenalo to nemoc. Když svíčka upadla a zhasla, dotyčný do roka zemřel. Kdo si na jitřní zdřímnul, měl v příštím roce bolení hlavy. Na Boží narození se nesmělo chodit po návštěvách, doma se zpívaly nábožné písně, často Proč Maria, proč se tolik nanaříkáš. Tato píseň měla 54 slok a i děti ji musely spolu s rodiči zazpívat celou. Kdo zpíval jen na „půl huby“ nebo nedozpíval, v očistci to v budoucnu musel všechno nahradit. Kdo nešel na nešpory do kostela, modlil se doma. Někteří zbožní lidé ani netopili v kamnech a nerozsvěceli. Navečer si děti chystaly „vinše“ nebo „ščesti“, nejčastěji z uříznutých spodních halouzek z vánočního stromečku, se kterými se na sv. Štěpána chodilo po koledě.
My jsme tradičně k vánočnímu posezení připravili bulletin plný informací, receptů, tradic a zvyků našich předků, který každý z přítomných dostal jako dárek. Pro všechny ovšem největším dárkem bylo, že jsme se mohli v klidu sejít, promluvit si, pochlubit se, zavzpomínat v dobré náladě…
Za michalovský místní klub Českého spolku v Košicích přeje všem čtenářům Stříbrného větru pohodový a zdravý rok 2023

Vlasta Vojníková

O Vánocích 2022 v Michalovcích se dozvíte víc, když se podíváte do zmíněného bulletinu.

 

Místní klub MichalovceČeské Vánoce v Michalovcích 2022